Narcissisten har förmåga att blåsa bort din ilska och framkalla skuldkänslor

Narcissisten har förmåga att blåsa bort din

ilska och ge dig skuldkänslor

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du lever med en narcissist eller har en narcissistiska förälder har du kanske varit med om att  du kan känna dig arg och skälla ut narcissisten varpå du efter samtalet plötsligt sitter med skuldkänslor, skam och en känsla av att vara elak. Du kanske dessutom har upplevt det här scenariot många gånger och du kanske själv har svårt att förstå hur det alltid är du som till slut sitter och skäms. Narcissister är experter på att använda andra som känslomässiga papperskorgar. De behöver inte “tänka” för att åstadkomma ett sådant scenario utan de “bara gör det”. Det innebär att du redan här hamnar i ett underläge. Du behöver “tänka” för att undvika narcissistens fällor medan narcissisten “bara gör” det som känns bra (vilket är att lägga över alla jobbiga känslor på dig). Första steget till att komma ur den onda cirkeln som jag har beskrivit ovan är:

– Räkna med att du kommer att drabbas av skuldkänslor i dina samtal med narcissisten. Ha en färdig plan för hur du kommer att bete dig, dvs. säg det du har att säga, räkna med att känna skuldkänslor, acceptera skuldkänslorna och gå därifrån. Vänta inte på att narcissisten ska få prata färdigt och därmed få en kortsiktig lättnad medan du blir mer och mer tyngd.

På det här sättet lär du narcissisten att behålla sina jobbiga känslor eller lägga över dem på någon annan (vilket tyvärr är det mest sannolika).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut www.kbtemanell.se

Hur sätter jag gränser mot min överinvolverade mamma?

Hur sätter jag gränser mot min överinvolverade mamma?

Det kan vara bra att få hjälp av sina föräldrar men i vissa fall kan hjälpen fylla fel funktioner så att du inte mår bra av den.
Om du upplever att din mamma är överinvolverad i ditt privatliv, fundera på följande:
– Har din mamma alltid varit alltför överinvolverad eller har det ökat vissa perioder?
Vissa narcissistiska mammor kan vara väldigt intresserade av dig när de har inte har en partner eller när de av andra orsaker har ett tråkigt privatliv. Då fyller det en funktion att hantera dina problem. Dessutom kan det finnas en social komponent för den typen av mamma; hon får något att prata om med andra och hon kanske blir bekräftad av andra att hon är duktig och en bra förälder.
– Har du försökt sätta gränser mot din mamma? Hur reagerar hon då?
– Om din mamma inte respekterar när du sätter gränser, hamnar ni en konflikt, har hon försökt ändra sitt beteende på något sätt?
– Hur är din mammas liv i övrigt? Har hon intressen och människor som är viktiga för henne?

Om din mamma inte respekterar dina gränser; börja med att berätta mindre om ditt privatliv. Registrera dina egna beteenden då du ibland kommer att hamna i lägen när du får lust att dela med dig av ditt liv. Om det blir så, registrera vad som händer efter det; blir din mamma mer intensiv i att köra över dig?
Prata om annat med din mamma; t.ex. dina barn, människor som familjen känner, hitta på aktiviteter etc., med andra ord: prata inte om hur du känner, be henne inte om råd. Tar du tjänster av henne kan hon i gengäld vilja lägga sig i ditt liv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Min narcissistiska mamma skickar andra som berättar för mig att jag ska hjälpa henne mer

Min narcissistiska mamma skickar andra som berättar för mig att jag ska hjälpa henne mer

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Narcissister är bra på att spela offer men en del har det som sin huvudstrategi för att få hjälp eller tjänster av andra.

Hon kan omge sig av vänner som hon får någon nytta av och kan även få dem att bli arga på dig för att du inte hjälper din stackars mamma mer trots allt hon har gjort för dig. I de här sammanhangen spelar narcissisten upp ett skådespel där hon berättar om alla uppoffringar hon har gjort för sitt barn och tacken är att barnet dvs. du inte ringer henne tillräckligt ofta eller hjälper henne tillräckligt ofta. Hon berättar även i detalj hur dåligt hon mår pga. detta. Om hon umgås med en person som är angelägen om att vara till lags kan den här personen ofta erbjuda sig att hjälpa narcissisten t.ex. genom att prata med dig.

Hela scenariot ovan är ofta mycket provocerande för dig som vet att hon inte berättar om alla gånger hon har struntat i dina behov eller behandlat dig illa. Dessutom är det sannolikt att du har lätt för att drabbas av skuldkänslor vilket gör att du kan dras in i din mammas nät igen och börja karusellen där du hjälper hennes, känner dig utnyttjad, blir arg och besviken igen, funderar på att bryta kontakten etc.

När den narcissistiska mamman upplever att hon inte själv kan vinna tillbaka dig kan hon skicka vänner, släktingar eller sina andra barn för att “tala dig till rätta” Detta kan leda till att din relation till syskon och släktingar blir förstörd.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Min narcissistiska mamma väljer julklappar som hon vill ha för att sedan kunna låna dem av mig

Min narcissistiska mamma väljer julklappar som hon vill ha för att sedan kunna låna dem av mig

Om du har en narcissistisk mamma är det inte ovanligt att hon varken har aning eller intresse kring vad du tycker om och vad du inte tycker om. Därför blir det ofta knepigt när hon ska köpa presenter till dig. Du får ofta något som hon själv vill ha för att hon anser att hennes smak är universell dvs. alla ska tycka om det hon tycker om. Det kan också handla om att hon vill att du ska vara på ett visst sätt och då köper hon presenter i enlighet med det. Om hon t.ex. vill att du ska vara en person som tycker om att läsa klassisk litteratur kanske hon köper en sådan bok. Hennes tanke är då te.x.  att du kommer att läsa sådant som hon tycker att du bör läsa samtidigt som hon kanske själv kan läsa om en bok hon inte läst på många år. Hon är övertygad om att hon bara gör detta för din skull.

Din narcissistiska mamma kan bli förargad och kanske tom. förvånad när du uttrycker att du hellre hade velat ha en annan present. Då är du otacksam och kan bemötas av kyla, besvikelse och du kan dessutom få skuldkänslor. Många väljer därför att sluta berätta vad de vill ha för att de tänker att det kräver mindre energi att inte säga något än att säga något med de konsekvenser som följer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Vilka människor blir narcissistens offer?

Vilka människor blir narcissistens offer?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Narcissisten väljer omedvetet personer som de känner att de lättast kan börja behandla illa. Det kan ibland handla om personer som är framgångsrika inom sitt arbete eller som ger intryck av att vara starka men de har ofta någon skör punkt när det gäller bekräftelse och självkänsla. Narcissisten hittar den sköra punkten och börjar den andra personen att känna sig viktig, sedd och bekräftad.

Den drabbade upplever ofta att narcissisten fyller ett hål och livet känns plötsligt mer roligt och meningsfullt. Snart “fastnar” den drabbade (det kan gå olika fort för olika personer) och då börjar narcissisten ta för sig mer och mer genom att köra över gränser, ställa orimliga krav, bli oresonligt arg då och då etc.

Om du har en “frisk” uppväxt där du har känt dig bekräftad, sedd och känt dig bra som du är, är det större sannolikhet att du reagerar sunt på narcissistens sätt att behandla dig och du kanske börjar backa och ifrågasätta.

Om du däremot har känt att du har ett konstant hål i dig för att du aldrig har känt dig sedd, älskad, bekräftad etc. blir du ett perfekt offer för narcissisten. Ofta uppstår det dessutom stark attraktion mellan en narcissist och en person som är van att anpassa sig efter andras behov. Narcissisten kräver att bli bekräftad och du är van att bekräfta andra vilket gör att båda kortsiktigt är nöjda. Det dröjer dock inte länge innan narcissisten börjar ta för sig mer och mer. Narcissisten blir aldrig nöjd oavsett hur mycket du ger av dig själv. Dessutom tappar narcissisten respekten för människor som inte sätter gränser.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterpaeut

www.kbtemanell.se

Den narcissistiska mamman kan ofta berätta hur hon uppoffrat saker i sitt liv för din skull

Den narcissistiska mamman kan ofta berätta hur hon uppoffrat saker i sitt liv för din skull

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Ett vanligt problem om du har en narcissistisk mamma är att hon är bra på att ge dig skuldkänslor. Tyvärr använder hon skuldkänslor som ett vapen för att förhindra att du börjar sätta gränser eller ställa krav.

Om du har en narcissistisk mamma är det vanligt att du anpassar dig efter hennes och ofta även efter andras behov. Du kanske inte ens är medveten om att du oftast anpassar dig därför att du är så van vid det. Men det kan också vara så att du har blivit medveten om hur hon har kört över dig vilket har lett till att du försöker sätta gränser mot henne.

Det kommer sannolikt inte att hjälpa att du försöker få din mamma att förstå hur du känner. Istället kommer hon sannolikt att bli irriterad och ge dig skuldkänslor. Ofta kan hon börja berätta hur mycket hon har gjort för dig. Hon berättar t.ex. om hur hon har lagt ner tid på dig istället för att ta hand om sina egna behov. Hon kan även berätta att hon har valt bort att ha relationer för att kunna fokusera på dig eller att hon inte har gjort karriär pga. dig.

Observera att den narcissistiska mammans skuldbeläggningar saknar grund. Om hon  inte har haft relationer under din uppväxt beror det sannolikt på att hon inte lyckats få till relationer och att det inte hade fungerat oavsett om du hade varit där eller inte. Om hon inte har utbildad sig som hon ville eller haft det arbete hon egentligen ville ha så beror det sannolikt på att hon av olika orsaker inte har klarat av det. Eftersom en narcissistisk person inte vill erkänna sina misslyckanden skyller han/hon dem på någon annan. Den narcissistiska mamman lägger ofta negativa känslor som skuld och skam på sina barn.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Min narcissistiska mamma bekräftar mig ofta känslomässigt när hon är uttråkad

Min narcissistiska mamma bekräftar mig ofta känslomässigt när hon är uttråkad

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En viktig faktor som gör att det är svårt att distansera sig från en narcissistisk mamma beror på att hon kan vara så älskvärd ibland att det kan vara svårt att förstå att det handlar om samma person som två veckor tidigare behandlade dig föraktfullt och fick dig att känna dig misslyckad.

Det är vanligt förekommande att narcissistiska mammor ibland kan ha både tid och lust till att lyssna på dina problem och till att hjälpa dig att hantera dem. En anledning till välvilligheten kan vara att din mamma är uttråkad och att hon känner sig ensam. Ditt sällskap fyller då en viktig funktion för henne vilket gör att hon kan bli hjälpsam och bekräftande. Det här kan skapa ny förhoppning hos dig att din mamma äntligen har ändrat sig och att hon  from. nu kommer att tillgodose dina behov.

De här processerna är ofta omedvetna hos narcissisten så det brukar inte handla om att din mamma på ett beräknande sätt tänker ut allt i förväg, det är ofta snarare så att hon omedvetet beter sig på ett sätt som kortsiktigt får henne att må bättre.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterpaeut

www.kbtemanell.se

Jag kan inte låta bli att acceptera tjänster av min narcissistiska mamma

Jag kan inte låta bli att acceptera tjänster av min narcissistiska mamma

En av de faktorer som gör det mycket svårt att bryta med en narcissistisk mamma är att du kanske behöver tjänster då och då som du tar emot av din mamma. Det kan dessutom bli så illa att du pga. din uppväxt skapar ett liv där du ofta blir helt beroende av hjälp. Det kan handla om att du får missbruksliknande beteenden när det gäller t.ex. shopping eller mat vilket gör att du tar emot pengar av din mamma för att kunna få din tillvaro att gå ihop ekonomiskt. Det kan även handla om att du pga. din uppväxt väljer relationer som slutar med separation efter att du har fått flera barn. Om du har en partner som inte är intresserad av att hjälpa till med dina barn kanske du åter känner att du måste ta emot hjälp av din mamma varpå du även får bita ihop och acceptera att din mamma kör med dig, pikar dig eller får dig att känna dig misslyckad och värdelös.

Om du bestämmer dg för att du måste sluta ta emot tjänster av din narcissistiska mamma är det bra att du i förväg gör en plan. Du behöver skriva en lista över alla situationer där du kommer att känna dig lockad att ta emot tjänster. Gå därpå igenom hur du kan hantera de situationerna i framtiden utan din mammas hjälp. Sedan behöver du skriva ner hur du ska tänka och bete dig nästa gång när du känner dig lockad att ta emot en tjänst. Utgå från att du kommer att känna dig lockad och att det kommer att bli svårt men om du har en färdig plan så kommer det att bli genomförbart.

Det är vanligt och sannolikt att du ibland kommer att misslyckas. Då är det viktigt att du tar nya tag och tänker ut en ny plan istället för att fastan i självkritik.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag låter mig gång på gång luras av min narcissistiska mamma

Jag låter mig gång på gång luras av min narcissistiska mamma

Om du har en narcissistisk mamma känner du sannolikt igen dig i den känslomässiga berg och dalbanan som går ut på att du ibland hatar din mamma medan du andra gånger känner dig starkt bekräftad och hoppfull om att hon den här gången har förändrats. Förhoppningen leder ofta till att du anförtror dig åt din mamma vilket du senare får äta upp. Din narcissistiska mamma kommer förr eller senare att känna sig säker och belastad av dig och kanske av dina krav vilket gör att hon börjar använda sig av den förtroliga information hon fått av dig för att få dig att känna dig värdelös och misslyckad. Din mamma kommer ofta att verka empatisk och intresserad av dig när det passar henne, dvs. när hon är uttråkad eller när hon känner sig ensam men så fort hon har hittat sällskap eller när hon hittat något bättre att göra kommer hon att tycka att du är överflödig och jobbig speciellt om du har mage att ställa krav på henne.

En av dina stora utmaningar när du jobbar med att hantera dina narcissistiska mamma är att inte gå på hennes vänliga och falskt empatiska beteenden som egentligen mest går ut på att hon vill tillgodose sina egna behov, t,ex. att slippa känna sig ensam, att kunna få information för att skryta för sina vänner att hon har god kontakt med sina barn eller barnbarn eller att slippa känna sig uttråkad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Alla tycker att min narcissistiska mamma är så trevlig

Alla tycker att min narcissistiska mamma är så trevlig

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En del narcissistiska mammor kan vara oerhört trevliga mot andra människor. Det kan hända att dina vänner tycker att din mamma verkar snäll, harmlös eller omhändertagande. En del kvinnor kan engagera sig i främmande barn och vara hjälpsam, det kan leda till att du känner dig ännu mer otacksam och egoistisk för att du någon gång sätter gränser mot din mamma. Den här typen av förälder kommer använda sig av bekräftelsen från andra för att få dig att verka otacksam. Hon hindrar dig från att sätta gränser och ställa krav genom att ge dig skuldkänslor och känslor av att vara dålig och egoistisk.. Det kan hända du som vuxen fortfarande tillgodoser alla hennes behov för att du vill bli accepterad och älskad av henne.

Vuxna barn till narcissistiska mammor som börjar sätta gränser i vuxen ålder får räkna med att gå igenom en jobbig period då du kommer att känna dig mycket egoistisk och elak men det gäller att du står ut. En del narcissistiska mammor kan börja respektera vissa gränser för att de annars kanske förlorar något de vill ha. De kanske till varje pris vill behålla fasaden dvs. att andra ska tro att de har bra relation till sina barn, kontakt med barnbarn, eller kontakt med dig då de inte har någon annan att umgås med.

Om dina vänner tycker att din narcissistiska mamma verkar omhändertagande kan det bero på att det är lättare att bli bekräftad av främmande människor. Den narcissistiska mamman har inte lika stor lust att bekräfta sina barn därför att hon inte får bekräftelse tillbaka hela tiden.

Vissa narcissister kan ofta berätta hur empatiska de är och hur mycket de tycker om att hjälpa andra människor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se