(Svenska) Akta dig för narcissistens smicker

Akta dig för narcissistens smicker

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Det är svårt att urskilja narcissistens smicker från genuint smicker och det kan bli destruktivt att gå runt och vara observant hela tiden. Däremot kanske du kan vara observant om du har råkat ut för en person som smickrar under vissa perioder eller där smickret har avtagit och sedan ökat igen när du har blivit mer otillgänglig.

Om du har en tendens att bli charmad av narcissister har du ofta även tendens till att “bli lurad” upprepade gånger av samma person. Det innebär att ditt umgänge med narcissisten lätt kan förvandlas till en katt och råtta lek. Du kanske märker att narcissisten blir mindre uppmärksam när du blir mer tillgänglig eller när han/hon har fått användning av dig varpå du blir besviken och arg och bestämmer att du ska ta avstånd från honom/henne. Ditt beslut kan dock ofta fallera när narcissisten börjar smickra och charma dig igen. Det är vanligt att du då tänker att du kanske överdrev när du blev arg eller att du var orättvis, dvs. du lägger skulden på dig själv.

Du har därmed hamnat i en ond cirkel där narcissisten styr dig. Eftersom narcissisten är en mästare på att använda andra som känslomässiga papperskorgar är det dessutom vanligt att du lägger negativa känslor som skam och ilska på dig själv. Du skuldbelägger dig själv för att du lät dig luras och du blir arg på dig själv för att du känner dig dum.

Mitt råd om upprepat faller för narcissistens smicker är därför att du:

– Akta dig för att skuldbelägga och kritisera dig själv. Inta istället en observerande position för att se vad som händer när du sugs in i narcissistens charm.

– Acceptera att du tycker att narcissisten är charmig och att du känner dig charmad men att du ändå kommer att försöka hålla dig borta från honom/henne därför att du på sikt inte mår bra av den berg och dalbana du blir utsatt för.

– Hämta energi från andra situationer och människor som ger dig energi även långsiktigt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Försöker din narcissistiska pojkvän/flickvän få dig att bli någon du inte är?

Försöker din narcissistiska pojkvän/flickvän få dig att bli någon du inte är?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Narcissister vill oftast ändra sin partner till att bli perfekt i enlighet med narcissistens kriterier. Narcissisten vill att du får honom/henne att bli lyft på olika sätt. Det kan handla om olika områden. Din narcissist kanske vill att du ska vara den perfekta värdinnan, den perfekta utseendemässigt, poängen är att du ständigt upplever ett krav att ändra på saker. Det här ständiga hackandet är förödande för din självkänsla, den skalas över tiden ner till att du kanske till sist tänker att narcissisten har rätt dvs. att du inte vet något, förstår något eller kan något, dvs. du känner dig värdelös. Ibland kan narcissisten vara mån om att kritiken inte märks offentligt, inte för att han/hon månar om dina skamkänslor, utan för att det skulle skada narcissistens fasad. Kritiken kan du få desto mer när det inte finns någon publik. Det kan tyvärr även vara så att du ofta beter dig klantigt eller förvirrat både när ni är ensamma och med andra därför att du är så nervös för att göra fel.

Det kan vara extra jobbigt att narcissisten försöker få dig att bli saker som du kanske aldrig har varit duktig på eller intresserad av. Om du t.e.x lever med en aktiv narcissist som tycker om att träna och röra på sig samtidigt som du inte tycker om det kommer han/hon antagligen att försöka ändra på dig, för att det passar honom/henne inte pga. ditt välmående.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Narcissisten kritiserar och dömer för att slippa känna skam och värdelöshet

Narcissisten kritiserar och dömer för att slippa känna skam och värdelöshet

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Ett vanligt och påfrestande drag hos narcissister är att de är kritiska. De flesta kan känna behov av att kritisera andra ibland men eftersom narcissister känner sig berättigade att bete sig som de vill samtidigt som de anser att de vet bättre än andra uppstår kritiken ofta.

Narcissisten känner sig djupt inne full av skam. Skammen har uppstått av att narcissisten bara blev sedd för något han/hon gjorde. Narcissistens föräldrar har oftast inte intresserat sig för vem deras barn är som person, det är barnets prestationer inom något ämne som har varit viktiga. Narcissisten har under sin uppväxt fått kämpa och prestera för att känna värde och samhörighet och  kampen  fortsätter i vuxen ålder. Det ser dock utifrån inte ut som en kamp för värde. Narcissisten ger istället ett krävande, dömande intryck och knuffar med sitt beteende bort människor känslomässigt. Det leder till att narcissisten fortsätter känna känslomässig ensamhet och skam.

Att skuldbelägga andra gör att narcissisten tillfälligt:

– Slipper känna egen skam och skuld

– Slipper känna sig misslyckad

– Slipper ta ansvar för egna beteenden

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Narcissisten kan köra över dig genom att inte låtsas höra vad du säger

Narcissisten kan köra över dig genom att inte låtsas höra vad du säger

Jag har i tidigare texter skrivit en del om vad narcissister kan använda sig av för strategier för att köra över dig.

En strategi som kan driva dig till vansinne är att en del narcissister låtsas att de inte har hört vad du har sagt utan de fortsätter upprepa sina krav. Om du har svårt att sätta gränser och narcissisten i din närhet använder den här strategin kan det få dig att ge efter för att det tar emot att sätta gränser en gång till. Narcissisten i din närhet får då signaler att det går att köra över dig om han/hon upprepar sina krav upprepade gånger.

Ett exempel när narcissister använder den här strategin är om du säger att du inte kan hinna hjälpa dem med det de vill ha hjälp med. Svaret på detta kan bli att de upprepar att de behöver din hjälp.

Det finns en kommunikationsteknik som kallas “broken record” tekniken. Den går ut på att du upprepar ditt krav oavsett vad den andra personen säger. Därför behöver du när narcissisten upprepar sitt krav, själv upprepa att du inte kan hjälpa till. När karusellen har gått några varv kan du byta samtalsämne eller säga att du måste avsluta samtalet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka strategier har narcissister för att skydda sig mot känslor av värdelöshet?

Vilka strategier har narcissister för att skydda sig mot känslor av värdelöshet?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

De flesta narcissister har en omedveten känsla av värdelöshet och rädsla för ensamhet.

De kämpar med hela tiden med att slippa komma i närheten av dessa rädslor. De lyckas ofta kortsiktigt genom att blåsa upp en överlägsenhet men det dröjer inte länge innan känslan av värdelöshet hinner ikapp dem och då måste de jobba snabbt för att blåsa upp sin överlägsenhet igen. Det blir ett heltidsarbete för narcissister.

Strategier narcissister har för att kortsiktigt känna sig värdefulla är:

1. Perfektionism. Narcissister är konkurrens inriktade och de vill vara först. Att var i mitten prestationsmässigt är oftast förnedrande för narcissisten.

2. Mobbar strategier. Narcissister känner sig kortsiktigt mer värdefulla när de trycker ner andra. Det kan handla om att de är elaka eller att de pratar så mycket om sig själva och sina prestationer att de ger dig en känsla av misslyckande och ibland ilska som du kanske tar ut på fel person senare.

3. Skryt beteenden. Narcissister skryter ofta och på ett sätt som gör att du själv känner att du har misslyckats med ditt eget liv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min man/fru lockar mig att berätta hemligheter om mig själv som han/hon sedan vänder mot mig

Min man/fru lockar mig att berätta hemligheter om mig själv som han/hon sedan vänder mot mig

Om du lever med en person som du känner att du inte kan lita på är du utsatt för konstant stress. Om du inte känner stressen hela tiden kan det bero på att du är så van vid att gå omkring på nålar att du inte tänker på hur jobbigt det är.

En aspekt där det är jobbigt med att inte kunna lita på en partner är om du känner att du måste tänka på vad du säger hela tiden därför att dina ord kan vändas mot dig i ett annat sammanhang när din man/fru är på ett annat humör.

Din partner kan t.ex. ha stora humörsvängningar där du kanske i vissa lägen blir satt på en pedistal medan du in andra lägen inte är vatten värd.

I de lägen där du blir upplyft kanske du känner att ni har förtroliga samtal varpå du berättar saker om dig själv som du kanske inte berättar för så många människor. Det kan t.ex. handla om hur du blev behandlad i en tidigare relation eller hur du blev behandlad av dina föräldrar. Din man/fru kanske ibland verkar förstående vilket leder till att du berättar ännu mer varpå han/hon i ett annat läge kanske börjar håna dig för att du har sjuka föräldrar och att du med andra ord inte är så konstigt att du beter dig på ett visst sätt som din man/fru inte tycker om.

Om du märker att din man/fru utnyttjar ditt förtroende, försök tänka på att:

1. Försök att ta upp problemet med tillit med din man/fru (även om det ofta inte fungerar men det är bra att du i efterhand vet att du har försökt), berätta att du känner att du inte kan lita på att det du säger inte vänds emot dig.

2. Om samtalet kring tillit med din partner inte fungerar, försök göra en plan inför vem du ska prata med när du behöver anförtro dig åt någon.

3. Planera hur du kan hjälpa dig själv att motstå dina impulser att anförtro dig till din partner, skriv gärna ner din plan.

4. Fundera på hur relationen med din partner får dig att må generellt, gå igenom om fördelarna med relationen överväger och i så fall varför.

5. Om du ser att fördelarna med relationen överväger trots att du inte kan anförtro dig åt din partner, öva på acceptans, annars se över hur du tror att ditt liv skulle se ut om du lämnar relationen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Han/hon bara slutade höra av sig

Han/hon bara slutade höra av sig

Många människor kan känna igen sig i att de har varit intresserade av en man/kvinna som plötsligt börjar höra av sig mindre eller slutar höra av sig.

Om du dock ofta råkar ut för att din partner plötsligt slutar höra av sig kan du fundera på följande:

1. Om du försöker minnas ur dina dejter har sett ut; kan du se vissa likheter med vilken typ av partner du har valt och hur han/hon har betett sig?

2. Har det funnits tecken tidigt i dejting processen som du märkte men valde att förtränga?

3. Hur agerar du när någon plötsligt slutar höra av sig? Försöker du ta reda på varför din partner plötsligt har backat.

4. Har du märkt tidigt under relationen att di partner är hal och svårt att få grepp om varpå du har försökt bli mer och mer tillgänglig medan din partner har glidit undan mer och mer?

5. Om du försöker få grepp om varför din partner blir mer och mer otillgänglig och inte får svar är mitt råd att försöka fundera på om du blir överkörd och om du kör över dig själv och om relationen är värd det.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Han/hon bara pratar om sig själv

Han/hon bara pratar om sig själv

Det är ofta jobbigt när du träffar människor som bara pratar om sig själva oavsett vem det handlar om, men det är kanske extra jobbigt om det handlar om någon som du är på dejt med. Om du har tendenser att anpassa dig i relationer och låta dig köras över är det int eovanligt att du blir intresserad av någon som är bra på att ta för sig och prata om sig själv. En vanlig fälla är att du tänker att om du låter din partner bara prata om sig själv kommer han/hon behålla sitt intresse för dig och du slipper att bli avvisad eller lämnad.

Om du känner igen dig i beskrivninen ovan, tänk på:

– Gör ett test och börja prata om dig själv och se vad som händer. Det kan vara så att din partner vill lyssna och att han/hon blir engagerad när du väl tar initiativ men att han/hon inte tänker på att låta dig ta plats när du artigt lyssnar.

– Om du märker att din partner inte är intresserad av vad du har att säga, säg att du gärna vill prata lite om dig själv och att du vill ha din partners åsikt.

– Om din partner i alla fall visar brist på intresse, fundera på vilka egenskaper du tycker om hos din partner och vad som gör att fördelarna överväger.

– Om du märker att nackdelarna med din relation överväger, börja fundera på hur du kan ställa krav på din partner.

– Om dina krav inte hjälper, börja fundera på hur ditt liv skulle se ut som singel. Ofta stannar man i tanken när katastroftanken känns som värst vilket gör att ångesten “fastnar” högst upp i ångest kurvan.

– Fundera på hur du kan öka beteenden i ditt liv som får dig att må bra utan din partner och utvärdera efter några månader om du fortfarande vill vara kvar i relationen.

Läs mina tidigare texter om narcissism

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Narcissism innefattar ett stort spann så du kan ha drag av narcissism eller också kan du ha narcissistisk personlighets störning som ingår i ett psykiatriskt diagnos system (DSM V).

Man kan även säga att i den ena änden av narcissism närmar du dig dig psykopati medan i den andra änden har du kanske några narcissistiska drag.

Om din man/fru har några narcissistiska drag är det lättare att få ett tillfredsställande liv med narcissisten då han/hon är mer mottaglig för att sättas på plats. Narcissisten måste sättas på plats även om han/hon bara är “lite” narcissistisk. Om du inte sätter din narcissist på plats kommer du att bli uppäten. Narcissisten kommer då att ta för sig mer och mer och du kommer att känna dig mer och mer vädrdelös och otillräcklig.

Om du lever med en person som har narcissitiska drag behöver du tänka på att:

– Fundera på vad som är viktigt för dig och vilka personer som är viktiga för dig.

– Avsätt tid för dina behov.

– Stå emot skuldkänslor som vill locka dig till att avstå från dina aktiviteter, det kommer bara att göra dig arg och bitter på sikt.

– Strunta i att narcissisten ger dig känslan av att vara egoistisk, observera känslan och strunta i den.

– Var tydlig med din narcissist, säg vad du vill och inte vill, annars utnyttjas din diffushet till att köra över dig. Motivera varför du inte tycker att du har fel eller erkänn någon del i det du har gjort som eventuellt är fel.

Läs mer i mina tidigare texter om narcissism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Har du lust att hämnas på din narcissistiska partner?

Har du lust att hämnas på din narcissistiska partner?

Läs tidigare texter om narcissism

Om du har stått ut med att vara någons känslomässiga papperskorg under en längre tid kan det vara lätt att få hämndkänslor.

Mitt råd är att du försöker stå emot dina hämndimpulser utan att du istället försöker lägga ner den energin på att fundera på hur du kan göra ditt eget liv mer innehållsrikt. Den bästa hämnden på en narcissist är att du mår bra själv.

Eftersom narcissister är benägna att känna avundsjuka kommer de mycket snart att börja känna sig avundsjuka på dig och då få respekt för dig varpå de tom. i vissa fall kan bli vänligare och lättare att ha att göra med.

Undvik att berätta hur dum du tycker att narcissisten är, det ger honom/henne bara energi att tjafsa och slippa känna avundsjuka, ensamhet och tomhet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se