Hur beter sig människor som ljuger?

Hur beter sig människor som ljuger?

60% av alla människor ljuger 2-3 gånger under en 10-minuters period (Robert Feldman). Män ljuger oftare för att framställa sig själva som bättre och kvinnor ljuger oftare för att få den andra personen att känna sig bättre. Generellt ljuger människor oftast för att bli mer omtyckta.
Det går inte helt säkert att vet om någon ljuger då andra strategier kan gälla om det t.ex. handlar om en psykopat etc. men här kommer några generella tips som du kan ha i bakhuvudet när du misstänker att någon ljuger:
1. Om du känner personen lite bättre, titta om hen beter sig annorlunda.
2. Observera om din samtalspartner blinkar ofta och undviker ögonkontakt, alternativt tittar i ögonen 70% av tiden (50% är normalt).
3. Observera om din samtalspartner undviker ord som jag, min etc. i ett försök att distansera sig från lögnen.
4. Observera om det finns en koppling mellan ansiktsuttryck, kroppsspråk, röstläge, vad din samtalspartner säger etc.
5. Om du inte har att göra med en psykopat kan andningen vara annorlunda och personen kan verka stressad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Det är mycket påfrestande när  psykopater bestämmer sig för att hämnas på dig. De är både psykiskt starka och dessutom mycket duktiga på att snabbt komma på strategier för att göra ditt liv till en mardröm. Om du har en konflikt med en psykopat är det rent generellt bra att du inte i onödan gör saker för att ge igen då sådana beteenden kan utlösa ett regn av ytterligare hämndbeteenden som kan knäcka dig. Psykopater tycker om att tävla och vara bäst så om du vill ge igen för att en psykopat har kränkt dig är det sannolikt att hen genast vill kränka dig värre.

En strategi som är inte är ovanlig bland psykopater när de inte får dig dit de vill är att de sprider ut lögner om att vad du har sagt. De kan ta reda på vilka människor som är viktiga för dig, vänner, arbetskamrater etc. och berätta t.ex. att du har pratat bakom ryggen de personerna. Eftersom psykopater är bra på att locka fram information när de vill vara charmiga kanske du i ett svagt ögonblick har beklagat dig över andra eller berättat information som du själv har fått i förtroende. Psykopaten använder all sådan information till att skapa en konflikt mellan dig och andra eller t.ex. till att få dig sparkad från arbetsplatsen.

Psykopaten försöker på det här sättet projicera över alla sina egna känslor av avundsjuka, ilska, har och egoism på dig så att andra ska få den uppfattningen om dig. Samtidigt kan psykopaten ofta lyckas med att inbilla andra om att hen själv är självuppoffrande, vill väl medan du är otacksam, avundsjuk och elak.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Känslighet hos personer med borderline

Känslighet hos personer med borderline

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Människor med borderline reagerar starkt på negativa situationer och har svårt att återhämta sig känslomässigt efter en negativ händelse.

Forskning (Cathryn Cullen) visar att den känslomässiga delen av hjärnan, mer specifikt amygdala, uppvisar högre grad av aktivitet vid negativ information och när du minns negativa livshändelser.

Man har även sett  en ökad aktivitet i frontal cortex (den främre delen av hjärnan som man tänker med, planerar etc.) på ett sätt som gör att man tror att medvetna tankar  kan leda till ökad aktivitet i amygdala och till en ökad känslighet inför känslor.

Människor med borderline känner mycket, ofta och har svårt att återhämta sig känslomässigt från jobbiga situationer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Narcissism innefattar ett stort spann så du kan ha drag av narcissism eller också kan du ha narcissistisk personlighets störning som ingår i ett psykiatriskt diagnos system (DSM V).

Man kan även säga att i den ena änden av narcissism närmar du dig dig psykopati medan i den andra änden har du kanske några narcissistiska drag.

Om din man/fru har några narcissistiska drag är det lättare att få ett tillfredsställande liv med narcissisten då han/hon är mer mottaglig för att sättas på plats. Narcissisten måste sättas på plats även om han/hon bara är “lite” narcissistisk. Om du inte sätter din narcissist på plats kommer du att bli uppäten. Narcissisten kommer då att ta för sig mer och mer och du kommer att känna dig mer och mer vädrdelös och otillräcklig.

Om du lever med en person som har narcissitiska drag behöver du tänka på att:

– Fundera på vad som är viktigt för dig och vilka personer som är viktiga för dig.

– Avsätt tid för dina behov.

– Stå emot skuldkänslor som vill locka dig till att avstå från dina aktiviteter, det kommer bara att göra dig arg och bitter på sikt.

– Strunta i att narcissisten ger dig känslan av att vara egoistisk, observera känslan och strunta i den.

– Var tydlig med din narcissist, säg vad du vill och inte vill, annars utnyttjas din diffushet till att köra över dig. Motivera varför du inte tycker att du har fel eller erkänn någon del i det du har gjort som eventuellt är fel.

Läs mer i mina tidigare texter om narcissism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Blanda inte ihop psykopati med psykopatiska drag i vissa situationer

Blanda inte ihop psykopati med psykopatiska drag i vissa situationer

Många av oss kan uppvisa otrevliga drag ibland. Exempel på detta är att du är genomtrevlig på ditt arbete men kall och hämndlysten när du kommer hem, att du kan vara manipulativ inom dina affärer men ärlig mot dina vänner etc.

Dessa drag som kan kännas igen hos psykopaten ska dock inte förväxlas med tillståndet psykopati. För att uppfylla kriterierna för psykopati behöver du ha en samling drag som anses psykopatiska och  som genomgående visas gentemot alla människor mer eller mindre och på ett kontinuerligt sätt, inte bara periodvis. Du ska med andra ord vara stabil i din “psykopatiska personlighet”.

Det kan dock vara svårt att se att psykopater är stabila i sin psykopati då de är bra på att dölja sina avsikter genom att vara charmiga, givmilda och bekräftande.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Varför är psykopater svåra att identifiera innan du själv känt dig drabbad?

Varför är psykopater svåra att identifiera innan du själv känt dig drabbad?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopater är ofta kameleonter. De anpassar sig snabbt efter hur de förväntas vara i en given situation vilket är orsaken till att du kan tänka att den du träffat är för bra för att vara sann. Psykopater ger dig ofta en känsla av att du är accepterad för den du är, du upptäcker att ni har mycket gemensamt, att ni “hör ihop” och att det säkert var någon mening med att ni skulle träffas.

Vidare har människor en tendens att utgå från sig själva. Om du själv är en person som vill andra väl har du ofta svårt att tänka i banor att någon kan vilja människor illa. Därför missar du ofta ledtrådar som psykopaten visar och dessutom kanske du redan är så fascinerad av psykopaten att du väljer att se bort från olika varnings signaler.

Människor som har känt sig ensamma ett längre tag eller blivit illa behandlade i relationer är extra bra måltavlor för psykopater. Psykopaters förmåga att bekräfta andra är trollbindande och många beskriver den känns som en drog.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Min narcissistiska man/fru säger att jag är värdelös och tycker att jag ska vara tacksam för informationen

Min narcissistiska man/fru säger att jag är värdelös och tycker att jag ska vara tacksam för informationen

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit om att narcissisten gärna kritiserar ofta och mycket. Det är viktigt att du ser att det är ett beteende narcissisten utövar mot de flesta förr eller senare. Det handlar inte om att du är värdelös utan det handlar om att inget duger åt narcissisten.

En till intressant komponent när narcissisten kritiserar är att han/hon kan få det till att du ska vara tacksam för att det finns någon, dvs. narcissisten som är klarsynt och villig att lägga ner energi på att informera dig om att du gör så mycket fel  att du sammantaget känner dig värdelös på allt i ditt liv. Vissa narcissister har som regelbunden strategi att använda som vapen att ge dig skuldkänslor för att han/hon lägger ner energi på att informera dig om att du är värdelös och att du är otacksam som inte tar det till dig utan försöker argumentera mot att du är värdelös.

Narcissisten är även bra på att vrida runt samtalet så att du blir helt förvirrad. Han/hon kan t.ex. om du rakt ut frågar om kontentan av samtalet är att du är värdelös, svara att det är det inte och att du istället för att vara paranoid eller överkänslig bör lägga ner energi på att ta till dig den värdefulla informationen som narcissisten är snäll och ger dig. Han/hon kan sedan åter förklara alla fel du gör som åter ge dig en känsla av att du är värdelös.

Du kommer med andra ord ingenstans i ditt samtal med narcissisten. Du går från samtalet med skuldkänslor samt känslor av förvirring och värdelöshet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Jag jämför alla nya pojkvänner/flickvänner med mitt ex

Jag jämför alla nya pojkvänner/flickvänner med mitt ex

Om du har blivit lämnad i en relation kan det ibland bli så jobbigt att du inte kommer vidare. Det kan t.ex. yttra sig i form av att du inte har lust att träffa någon alls och därför lever ensam fast du innerst inne tycker att det känns ensamt.

Ett annat scenario är att du går på dejter och kanske är tillsammans med någon ett tag men att det slutar med att du alltid hittar fel och lämnar personen. Ibland kan det även vara så att du jämför den nya personen med ditt ex. Ofta handlar det här bl.a. om att du har en tankefälla där du romantiserar allt som var bra med ditt ex. Du kanske ser den fantastiska uppvaktningen du fick i bland, de roliga resorna ni gjorde, energin ditt ex hade (när han/hon var på bra humör), alla initiativ han/hon tog till att göra roliga saker etc. Om du har den här tankefällan gör den också att du bortser från de negativa beteenden som ditt ex. hade.

Börja med att göra en lista över ditt ex. positiva och negativa egenskaper så att du övar dig på att få en objektiv och realistisk bild av hur relationen såg ut. Det här kommer att hjälpa dig att börja släppa greppet om ditt ex. och mer ha energi till att fokusera på nya personer som du träffar.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Min narcissistiska man/fru blir anklagande och kritisk när något går dåligt för honom/henne

Min narcissistiska man/fru blir anklagande och kritisk när något går dåligt för honom/henne

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Ett utmärkande drag för narcissister är att inget är deras fel utan allt dåligt som händer är ditt fel. Du kan märka detta tydligt om ni tillbringar tid tillsammans och din partner misslyckas med något, t.ex. han/hon tappar sin telefon i golvet eller inte lyckas lösa ett problem med datorn. Du kommer att märka att narcissisten först kan vara på gott humör för att sedan bli irriterad för att han/hon känner sig misslyckad och snabbt lägga över den känslan på dig. Det kommer plötsligt att vara ditt fel att hans/hennes telefon ramlade i golvet för att du distraherade honom/henne eller pratade för mycket eller ansträngde dig för lite. En sådan situation kan antingen bli ditt fel varpå ni fortsätter er dag  på ett bra sätt eller också kan hela dagen bli förstörd för att narcissisten är på dåligt humör resten av dagen och då dessutom berättar för dig att du har förstört dagen och att du alltid ska förstöra dagar som är planerade att bli trevliga.

Det är dessutom inte ovanligt att du i samband med att han/hon misslyckas med att t.ex. lösa ett problem med datorn även får höra att du aldrig klarar av något, att du aldrig lyckas skapa god stämning och att du är vek. Om du inte direkt för höra att du är värdelös är det den känslan du får efter narcissistens alla förolämpningar.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag känner att jag måste kontrollera att dörren är låst för många gånger

Jag känner att jag måste kontrollera att dörren är låst för många gånger

Många människor kan ha tvångstankar eller tvångshandlingar i perioder. I de flesta fall är det hanterbart, dvs de leder inte till att ditt liv blir påverkat socialt etc. Det kan dock vara påfrestande ändå och de som är drabbade vill oftast inte prata högt om sitt tvång då det väcker skamkänslor.

Du tänker ofta att det är konstigt och känner oro för att någon ska upptäcka ditt tvång.

Om du har problem med tvångstankar eller tvångshandlingar, tänk på följande:

  • Fundera på om du har det extra stressigt omkring dig och tänk att det är därför du har tvång, inte för att det verkligen finns verklig anledning till oro.
  • Tänk att upprepande av tvångshandlingar inte leder till minskad oro på sikt, utan tvärtom det leder oftast till att du har behov av att tvånga längre perioder.
  • Ihop med tvång går oftast tankefällan magiskt tänkande, dvs du tänker t.ex. att om du upprepar vissa ramsor i huvudet eller räknar till en viss siffra så kommer en katastrof inte att hända. Tänk att magiskt tänkande är en tankefälla och därmed inte baserad på verklig anledning till oro.
  • Om du oroar dig för att du kanske håller på att bli tokig, tänk att tvångstankar eller tvångshandlingar inte är så ovanliga, det gäller bara att få grepp om dem i tid så att de inte blir fler och pågår längre.
  • Tänk att tvång handlar om kontroll. Träna på acceptans kring att det inte går att få total kontroll över tillvaron och att tvånget definitivt inte kommer hjälpa dig med det.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se