Psykopaten jagar konstant efter kickar

Psykopaten jagar konstant efter kickar

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Ett utmärkande drag för psykopater är att de hela tiden är på jakt efter kickar. De tänker kortsiktigt och i termer av lust. De zoomar in något eller någon att erövra varpå de börjar jaga efter det de vill ha. När jakten är färdig zoomas nästa mål in och jakten börjar om.

En möjlig anledning till att psykopater är beroende av kickar kan vara att de inte har en förmåga till att känna djupa känslor av närhet eller band till någon annan varpå de blir mer beroende av kortsiktig och ytlig stimulans.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg Psykoaterapeut
www.kbtemanell.se

Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Du kan märka att psykopaten ljuger om du noggrant följer samtalet och vad hen säger ett tag. Ett fel som människor ofta gör med psykopater är att de blir så fångade av skådespelet dvs. sättet psykopaten berättar att de missar innehållet i berättelsen.
Om du noggrant lyssnar på vad psykopaten pratar om kommer du att märka att hen ena stunder säger att hen t.ex. tycker om djur, för att senare under samma samtal säga motsatsen eller ge exempel på en situation som visar att hen inte alls tycker om djur. Detaljen i sig kanske inte är livsviktig men sättet gör att du kan börja misstänka att psykopaten kanske gör på samma sätt när det gäller även andra ämnen t.ex. när det gäller er relation.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Hur beskriver psykopaten känslor?

Hur beskriver psykopaten känslor?

Läs mer om psykopati mina tidigare texter

När psykopaten pratar om känslor är det som när andra pratar på ett annat språk. Hen behöver anstränga sig för att uttrycka sig eftersom det inte kommer naturligt. Det gör att psykopaten ofta uttrycker ord som “hm” etc. när hen pratar om just känslor. Psykopaten har även svårt att matcha en känsla med “rätt” ansiktsuttryck.
Eftersom psykopaten bara känner känslor på ett ytligt plan blir hen heller inte dränerad av en jobbig känsla och kan därför byta känsla lätt. Ett utmärkande drag för psykopaten är att hen kan växla mellan t.ex. ilska och glädje ovanligt fort. Dessutom förväntar sig psykopaten att du ska hänga med på detta så om psykopaten efter ett raseriutbrott plötsligt vill att du ska vara lika glad som hen och om du inte uppfyller dessa förväntningar kan du bemötas av ny ilska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Är vissa mer benägna att utveckla problem med hetsätning?

Är vissa mer benägna att utveckla problem med hetsätning?

Det är många faktorer som kan leda till att du långvarigt fastnar i problem med hetsätning. Dessutom bildas det snabbt onda cirklar så när du väl har utvecklat hetsätningsproblem kan det vara svårt att kliva ur den onda cirkeln.
Man har dock sett att personlighetsdrag som låg impulskontroll och känslomässig instabilitet kan öka risken för att fastna i problem med hetsätning. Dessutom ger en låg serotoninhalt i hjärnan ett ökat sug efter kolhydrater. Vissa människor har från början en lägre serotoninhalt medan andra får lägre serotoninhalt pga. att de bantar eller utsätts för stor stress.

Om du utsätts för stor stress eller bantar får du ofta lägre serotoninhalt vilket kan leda till ökat sug efter kolhydrater och ofta sämre impulskontroll vilket i sin tur kan leda till att du hetsäter mer och sedan är den onda cirkeln igång.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varför hamnar jag alltid i relationer där jag får ta hand om andra?

Varför hamnar jag alltid i relationer där jag får ta hand om andra?

Om du märker att du har haft flera relationer där du har tagit hand om andra kan det bero på att:
– Du blir bekräftad av den andra personen och du känner dig sedd.
– Du kanske känner dig duktig för att du klarar av saker till skillnad från den som behöver hjälp. Även om du på lång sikt kanske blir irriterad över att du får göra allt, kanske du från början tycker att det känns bra att du är duktig.
– Du kanske har lätt att få skuldkänslor och mår dåligt när du säger nej till att hjälpa till.
– Du kanske har svårt att be om hjälp själv. Det kanske får dig att känna dig svag eller att du är en belastning för andra.

Det är inte en slump att du gång på gång hamnar i ett läge med människor där du får hjälpa till utan att få hjälp tillbaka. Oftast klickar du med människor där du får vara den som är stark och hjälper till varpå du hamnar i en ond cirkel där du kan känna dig irriterad och utnyttjad.
Fundera på om din jakt efter bekräftelse ofta leder till att du istället känner dig utnyttjad.
Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Jag väntar på att min gifta partner ska bestämma sig

Jag väntar på att min gifta partner ska bestämma sig

Många är eller har någon gång varit tillsammans med en gift partner. Vanliga tankegångar är: jag har äntligen hittat någon som passar mig, jag är så förälskad som resten löser sig, jag är så förälskad så jag orkar inte tänka på konsekvenserna just nu, jag träffar någon jag tycker om så sällan så jag kan inte backa från det här, jag vet att det här inte är bra men jag kan inte motstå förälskelsen etc.

När du väl klivit in i en relation med en gift partner kan det vara svårt att kliva ut. Ofta präglas relationen av dubbla budskap vilket är svårt att hantera psykiskt. Din gifta partner uttrycker ofta att hen vantrivs i sitt giftermål och att hen vill vara med dig men att det är svårt att göra något än, att hen har barn, hus etc. med sin gifta partner och inte orkar ta itu med allt det etc.

Du pendlar ofta mellan hopp och förtvivlan vilket är känslomässigt dränerande. Du är förälskad och full av hopp det ena ögonblicket och arg och övergiven i nästa ögonblick. Dessutom kanske du skäms inför andra och undviker att prata om din relation eller också pratar du om den och känner dig misslyckad och dum för att du inte kan bryta dig loss.

Om du ofta funderar på hur länge du ska vänta på din gifta partner; fundera på:

  • Sätt en tidsgräns i framtiden när du får förbered dig för att avsluta relationen om inget händer.
  • Var noggrann med att inte ge upp ditt övriga liv för annars har du inget att falla tillbaka på.
  • Fundera på om du har en historik av att falla för otillgängliga person er och i så fall ta itu med det. Lär dig mer om dig själv och dina livsmönster.
  • Försök att inte självkritisera, det gör dig mer handlingsförlamad och mer benägen att fortsätta låta dig själv behandlas illa.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Varför ljuger psykopater om onödiga saker?

Varför ljuger psykopater om onödiga saker?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopater ljuger ofta och mycket. De är orädda och oroar sig inte för hur andra kommer att bli drabbade så det är inte svårt för dem att ljuga. En intressant fråga kan dock vara att de ofta ljuger om saker som kan verka onödiga och som går att kontrollera. Ett exempel är att de kan ljuga om att vädret är fint där de befinner sig trots att det snabbt går att ta reda på att det har spöregnat hela dagen. När du sedan konfronterar psykopaten kan hen hitta på en ny lögn, skämta bort det hela, byta samtalsämne eller, om du pressar på, bli arg och få dig att känna dig jobbig och paranoid.

Orsaken till att psykopater även ljuger om onödiga saker är att de känner kontroll över dig. De lurar dig att tro något vilket gör att de kan ha roligt åt dig och tänka att du är dum och i underläge.

De får en kortsiktigt vinst av detta och psykopater jagar ständigt efter situationer som ger dem kortsiktiga vinster.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Skillnad mellan den grandiosa och känsliga narcissisten

Skillnad mellan den grandiosa och känsliga narcissisten

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En del som forskar om narcissism talar om att det finns två olika typer av narcissism. Forskarna Krizan och Johar (2015) har gjort en studie kring skillnad mellan grandiosa och känsliga narcissister.

Enligt den forskningen är den grandiosa narcissisten mest angelägen om att bli sedd och uppskattad av andra men hen är inte lika försvarsinställd och arg som den känsliga narcissisten. Den grandiosa narcissisten är inriktad på att skina och utnyttja andra men hamnar inte lika lätt i konflikter.

Däremot den känsliga narcissisten har svårare att lita på andra, tittar mer efter dolda motiv, blir oftare arg och ältar mer. Den känsliga narcissisten kan även komma i kontakt med känslan skam.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur beter sig människor som ljuger?

Hur beter sig människor som ljuger?

60% av alla människor ljuger 2-3 gånger under en 10-minuters period (Robert Feldman). Män ljuger oftare för att framställa sig själva som bättre och kvinnor ljuger oftare för att få den andra personen att känna sig bättre. Generellt ljuger människor oftast för att bli mer omtyckta.
Det går inte helt säkert att vet om någon ljuger då andra strategier kan gälla om det t.ex. handlar om en psykopat etc. men här kommer några generella tips som du kan ha i bakhuvudet när du misstänker att någon ljuger:
1. Om du känner personen lite bättre, titta om hen beter sig annorlunda.
2. Observera om din samtalspartner blinkar ofta och undviker ögonkontakt, alternativt tittar i ögonen 70% av tiden (50% är normalt).
3. Observera om din samtalspartner undviker ord som jag, min etc. i ett försök att distansera sig från lögnen.
4. Observera om det finns en koppling mellan ansiktsuttryck, kroppsspråk, röstläge, vad din samtalspartner säger etc.
5. Om du inte har att göra med en psykopat kan andningen vara annorlunda och personen kan verka stressad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Det är mycket påfrestande när  psykopater bestämmer sig för att hämnas på dig. De är både psykiskt starka och dessutom mycket duktiga på att snabbt komma på strategier för att göra ditt liv till en mardröm. Om du har en konflikt med en psykopat är det rent generellt bra att du inte i onödan gör saker för att ge igen då sådana beteenden kan utlösa ett regn av ytterligare hämndbeteenden som kan knäcka dig. Psykopater tycker om att tävla och vara bäst så om du vill ge igen för att en psykopat har kränkt dig är det sannolikt att hen genast vill kränka dig värre.

En strategi som är inte är ovanlig bland psykopater när de inte får dig dit de vill är att de sprider ut lögner om att vad du har sagt. De kan ta reda på vilka människor som är viktiga för dig, vänner, arbetskamrater etc. och berätta t.ex. att du har pratat bakom ryggen de personerna. Eftersom psykopater är bra på att locka fram information när de vill vara charmiga kanske du i ett svagt ögonblick har beklagat dig över andra eller berättat information som du själv har fått i förtroende. Psykopaten använder all sådan information till att skapa en konflikt mellan dig och andra eller t.ex. till att få dig sparkad från arbetsplatsen.

Psykopaten försöker på det här sättet projicera över alla sina egna känslor av avundsjuka, ilska, har och egoism på dig så att andra ska få den uppfattningen om dig. Samtidigt kan psykopaten ofta lyckas med att inbilla andra om att hen själv är självuppoffrande, vill väl medan du är otacksam, avundsjuk och elak.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se