Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Du kan märka att psykopaten ljuger om du noggrant följer samtalet och vad hen säger ett tag. Ett fel som människor ofta gör med psykopater är att de blir så fångade av skådespelet dvs. sättet psykopaten berättar att de missar innehållet i berättelsen.
Om du noggrant lyssnar på vad psykopaten pratar om kommer du att märka att hen ena stunder säger att hen t.ex. tycker om djur, för att senare under samma samtal säga motsatsen eller ge exempel på en situation som visar att hen inte alls tycker om djur. Detaljen i sig kanske inte är livsviktig men sättet gör att du kan börja misstänka att psykopaten kanske gör på samma sätt när det gäller även andra ämnen t.ex. när det gäller er relation.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Hur beskriver psykopaten känslor?

Hur beskriver psykopaten känslor?

Läs mer om psykopati mina tidigare texter

När psykopaten pratar om känslor är det som när andra pratar på ett annat språk. Hen behöver anstränga sig för att uttrycka sig eftersom det inte kommer naturligt. Det gör att psykopaten ofta uttrycker ord som “hm” etc. när hen pratar om just känslor. Psykopaten har även svårt att matcha en känsla med “rätt” ansiktsuttryck.
Eftersom psykopaten bara känner känslor på ett ytligt plan blir hen heller inte dränerad av en jobbig känsla och kan därför byta känsla lätt. Ett utmärkande drag för psykopaten är att hen kan växla mellan t.ex. ilska och glädje ovanligt fort. Dessutom förväntar sig psykopaten att du ska hänga med på detta så om psykopaten efter ett raseriutbrott plötsligt vill att du ska vara lika glad som hen och om du inte uppfyller dessa förväntningar kan du bemötas av ny ilska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varför ljuger psykopater om onödiga saker?

Varför ljuger psykopater om onödiga saker?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopater ljuger ofta och mycket. De är orädda och oroar sig inte för hur andra kommer att bli drabbade så det är inte svårt för dem att ljuga. En intressant fråga kan dock vara att de ofta ljuger om saker som kan verka onödiga och som går att kontrollera. Ett exempel är att de kan ljuga om att vädret är fint där de befinner sig trots att det snabbt går att ta reda på att det har spöregnat hela dagen. När du sedan konfronterar psykopaten kan hen hitta på en ny lögn, skämta bort det hela, byta samtalsämne eller, om du pressar på, bli arg och få dig att känna dig jobbig och paranoid.

Orsaken till att psykopater även ljuger om onödiga saker är att de känner kontroll över dig. De lurar dig att tro något vilket gör att de kan ha roligt åt dig och tänka att du är dum och i underläge.

De får en kortsiktigt vinst av detta och psykopater jagar ständigt efter situationer som ger dem kortsiktiga vinster.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur beter sig människor som ljuger?

Hur beter sig människor som ljuger?

60% av alla människor ljuger 2-3 gånger under en 10-minuters period (Robert Feldman). Män ljuger oftare för att framställa sig själva som bättre och kvinnor ljuger oftare för att få den andra personen att känna sig bättre. Generellt ljuger människor oftast för att bli mer omtyckta.
Det går inte helt säkert att vet om någon ljuger då andra strategier kan gälla om det t.ex. handlar om en psykopat etc. men här kommer några generella tips som du kan ha i bakhuvudet när du misstänker att någon ljuger:
1. Om du känner personen lite bättre, titta om hen beter sig annorlunda.
2. Observera om din samtalspartner blinkar ofta och undviker ögonkontakt, alternativt tittar i ögonen 70% av tiden (50% är normalt).
3. Observera om din samtalspartner undviker ord som jag, min etc. i ett försök att distansera sig från lögnen.
4. Observera om det finns en koppling mellan ansiktsuttryck, kroppsspråk, röstläge, vad din samtalspartner säger etc.
5. Om du inte har att göra med en psykopat kan andningen vara annorlunda och personen kan verka stressad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Det är mycket påfrestande när  psykopater bestämmer sig för att hämnas på dig. De är både psykiskt starka och dessutom mycket duktiga på att snabbt komma på strategier för att göra ditt liv till en mardröm. Om du har en konflikt med en psykopat är det rent generellt bra att du inte i onödan gör saker för att ge igen då sådana beteenden kan utlösa ett regn av ytterligare hämndbeteenden som kan knäcka dig. Psykopater tycker om att tävla och vara bäst så om du vill ge igen för att en psykopat har kränkt dig är det sannolikt att hen genast vill kränka dig värre.

En strategi som är inte är ovanlig bland psykopater när de inte får dig dit de vill är att de sprider ut lögner om att vad du har sagt. De kan ta reda på vilka människor som är viktiga för dig, vänner, arbetskamrater etc. och berätta t.ex. att du har pratat bakom ryggen de personerna. Eftersom psykopater är bra på att locka fram information när de vill vara charmiga kanske du i ett svagt ögonblick har beklagat dig över andra eller berättat information som du själv har fått i förtroende. Psykopaten använder all sådan information till att skapa en konflikt mellan dig och andra eller t.ex. till att få dig sparkad från arbetsplatsen.

Psykopaten försöker på det här sättet projicera över alla sina egna känslor av avundsjuka, ilska, har och egoism på dig så att andra ska få den uppfattningen om dig. Samtidigt kan psykopaten ofta lyckas med att inbilla andra om att hen själv är självuppoffrande, vill väl medan du är otacksam, avundsjuk och elak.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Psykopaten hjälper dig för att lättare kunna få dig att göra som han/hon vill

Psykopaten hjälper dig för att lättare kunna få dig att göra som han/hon vill

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Ett vanligt drag hos psykopater är att de är smöriga, charmiga och de får dig att känna dig utvald och speciell.

Jag har tidigare gett exempel på strategier de har för att fånga dig. En strategi är att hitta på att ni har gemensamma erfarenheter t.ex. en förälder som har dött, ni tycker om samma färger, ni är uppvuxna på liknande sätt etc.

En annan strategi som psykopaten kan använda mot dig är att verka generös och hjälpsam. Han/hon kan hjälpa dig med tjänster eller betala saker för dig. Detta används sedan för att ge dig skuldkänslor om du skulle vara motsträvig till att göra som psykopaten vill. Psykopaten trycker på dina skuldkänslor eller kan tom hota dig om det inte skulle räcka med skuldkänslor för att få dig dit han/hon vill.

 

Psykopaten kan under lång tid hänvisa till allt han/hon gjort för dig för att pressa dig känslomässigt eller praktiskt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Jag skäms och kritiserar mig själv för att jag fortsätter tro på psykopaten i min närhet

Jag skäms och kritiserar mig själv för att jag fortsätter tro på psykopaten i min närhet

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Om du har eller har haft en nära relation med en psykopat kanske du också har känt skam över att du återupprepade gånger har valt att tro på psykopaten varpå du blivit lurad igen. Det kan handla om att du blir lockad tillbaka till en relation som du mår dåligt av men det kan också handla om att pengar, tjänster etc. där du trasslar in dig i allt möjligt destruktivt. Tyvärr passar psykopaten på att trycka på alla möjliga tangenter som hindrar dig från att lösgöra dig. Det kan handla om att du lånat honom/henne pengar, att du hjälpt till med tjänster eller fått tjänster av psykopaten, att du anförtrott hemligheter som psykopaten kan berätta för andra och som du upplever kan förstöra ditt liv om de kommer fram etc.

En annan central faktor som leder till att du hamnar i en fälla är att du vänder skammen mot dig själv. Den skam som psykopaten borde känna över sitt beteende men som han/hon är oförmögen att känna sugs upp av dig och du känner skam öve ratt du låtit dig luras av psykopaten igen. Det här kan leda till att du slutar berätta för andra om hur dåligt du mår. Du är orolig att andra ska säga att du är dum som sväljer psykopatens lögner igen och att du får skylla dig själv. Om du har låtit dig luras av psykopaten i flera omgångar. kanske andra dessutom blir irriterade för att samma karusell  upprepas oavsett hur mycket tid de har lagt ner på att försöka få dig att inse att du måste klippa kontakten med psykopaten.

Det är viktigt att du står på dig och att du vägrar ta på dig känslan skam. Säg till andra som lyssnar att din psykopat är charmig och att du försöker klippa banden men att det är svårt och att du än en gång återfallit. Berätta att du vill tänka ut en ny plan kring hur du ska ta sats och klippa banden och gå igenom vad som fick dig att återfalla.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Utmärkande drag hos den kvinnliga psykopaten

Utmärkande drag hos den kvinnliga psykopaten

Läs mer om psykopati  mina tidigare texter.

Psykopater har vissa grundläggande drag som t.ex. låg förmåga till empati, förmåga att känna skuldkänslor.

 Psykopatin uttrycker sig dock lite olika hos män och kvinnor. Män visar oftare upp sin ilska öppet och kan sitta på anstalt för misshandel och andra våldsbrott oftare än kvinnor.

Kvinnor visar i högre grad sin ilska på ett mer förrädiskt sätt. De använder sin sexualitet i högre grad och försöker närma sig män med den strategin för att komma åt pengar eller status. Vidare kan de gå bakom ryggen i högre grad och ställa till med skada istället för att öppet hota andra.

När kvinnor med psykopati skär sig eller skadar sig själva på annat sätt är det ofta som en strategi för att upp nå något de vill ha.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur hanterar man en psykopat?

Hur hanterar man en psykopat?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Det kan vara svårt eller omöjligt att på en gång veta om du har råkat på en psykopat. Det finns dock vissa tecken som du kan vara uppmärksam på: – Det första intrycket är ofta bländande. Du blir sedd, uppmärksammad och du känner dig lyft och på bra humör av ditt möte med psykopaten. Det finns även  psykopater som inte är charmiga men de är lättare att få grepp om, det blir inte lika förrädiskt och lätt att bli lurad. – Om psykopaten kan få ut något av dig för att du är snygg, har pengar eller om du är en arbetskontakt som psykopaten kan bli hjälpt av kommer du att bli intressant för vidare umgänge. Psykopaten kan då börja ringa dig, bekräfta dig och lova saker. Var uppmärksam på om den du har kontakt med håller det han/hon lovar. Var även uppmärksam på småsaker och om de blir många. En vanlig fälla är nämligen att du lägger skuld på dig själv för att du får en känsla av att du är för “petig”, “nitisk”, “kontrollerande” etc. Var även uppmärksam på om det faktum att du tar upp något negativt oftast slutar med att du känner dig jobbig, svartsjuk eller att du förtör stämningen som skulle ha varit fantastisk om du inte hade varit så jobbig att du tar upp negativa saker “konstant” (även om det bara är ibland).

– Försök hantera din rädsla för att sätta gränser, försök tänka att även om jag förlorar den här personen är det fortfarande inget alternativ att vara med någon som småljuger eller storljuger om saker då och då.

– Försök någon gång hålla fast den andra perpsnen iett samtalsämne som inte passar honom/henne och se vad som händer. När de vanliga strategierna att åla sig ur inte fungerar, brukar psykopater bli arga, fruktansvärt arga. Tänk att dte är lika bra att du ser det så att du kan försäkra dig om vad det är för slags person du har att göra med.

– En tumregel som kan vara svårt att hålla ibland är att du ska sätta gränser mot psykopaten fast på ett ok sätt. Undvik så mycket du kan att sätta igång med pajkastning utan beskriv vad du inte accepterar, försök hålla samtalet på en “steril” nivå.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Psykopater är medvetna om skadan de åsamkar dig

Psykopater är medvetna om skadan de åsamkar dig

Forskning visar att vissa områden aktiveras i psykopatens hjärna vilket visar att han/hon är medveten om skadan som åsamkas hos offret. Däremot är de områdena inte kopplade till andra områden som skulle kunna väcka empati eller blockera psykopaten från att fortsätta skada dig. Medvetenheten tillsammans med bristen på negativa känslor gör att psykopaten kan scanna in dina sköra punkter och utan negativa känslor lägga ner sin energi på att skada dig för att han/hon anser att du av olika anledningar har förtjänat att lida. Kombinationen av att psykopater är medvetna om att de skadar, hur de ska skada dig  och att de struntar i hur mycket de skadar dig gör att de blir farliga, inte alltid fysiskt men rent psykiskt orsakar de en sådan skada att du aldrig glömmer dem. Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se