Blanda inte ihop psykopati med psykopatiska drag i vissa situationer

Blanda inte ihop psykopati med psykopatiska drag i vissa situationer

Många av oss kan uppvisa otrevliga drag ibland. Exempel på detta är att du är genomtrevlig på ditt arbete men kall och hämndlysten när du kommer hem, att du kan vara manipulativ inom dina affärer men ärlig mot dina vänner etc.

Dessa drag som kan kännas igen hos psykopaten ska dock inte förväxlas med tillståndet psykopati. För att uppfylla kriterierna för psykopati behöver du ha en samling drag som anses psykopatiska och  som genomgående visas gentemot alla människor mer eller mindre och på ett kontinuerligt sätt, inte bara periodvis. Du ska med andra ord vara stabil i din “psykopatiska personlighet”.

Det kan dock vara svårt att se att psykopater är stabila i sin psykopati då de är bra på att dölja sina avsikter genom att vara charmiga, givmilda och bekräftande.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Älskar psykopaten sina barn?

Älskar psykopaten sina barn?

Den här frågan kan tyckas enkel men när det gäller psykopater är inget enkelt. I en del fall visar den psykopatiska föräldern mer tydligt och visa att han/hon struntar i sina barn. Det kan handla om att föräldern missbrukar, misshandlar barnen psykiskt och fysiskt samt ofta är utanför hemmet t.ex. för att missbruka.

I andra fall är det mindre tydligt, det kan tom. bli så diffust att barnen kanske ända upp till vuxen ålder tror att de har haft en engagerad förälder fast det i själva verket har handlat om en förälder som har försökt leva via sitt barn och uppnå sina mål med barnen som redskap. Den här föräldern skjutsar sina barn, lagar mat åt dem, betalar saker åt dem etc. I gengäld förväntar sig den här psykopatiska varianten på förälder total lydnad. Det främsta vapnet för att få barnen till lydnad är alla tjänster som föräldern gjort. Om de här barnen någon gång försöker uttrycka en vilja som går mot förälderns vilja blir de genast påminda om alla uppoffringar som deras förälder har gjort för deras skull. De här barnen får oftast inte bygga upp någon egen identitet. De är en förlängd arm av den psykopatiska föräldern och de brottas med skuldkänslor. Vissa psykopat föräldrar kan uttrycka att de älskar sina barn och de kan också göra mycket för sina barn. De kommer dock alltid att välja sina egna behov före sina barns behov. Kärleken går ut på att barnen får hjälp med saker i livet så länge det passar den psykopatiska föräldern, annars blir de utsatta för skuld, skam och kritik.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Varför fortsätter fortsätter jag bli smickrad av narcissistens eller psykopatens komplimanger när jag vet hur elak han/hon kan vara?

Varför fortsätter jag bli smickrad av narcissistens/psykopatens komplimanger när jag vet hur elak han/hon kan vara?

Det är svårt att stå emot narcissistens smicker. Du kanske känner dig bränd, arg och bestämd kring att inte närma dig narcissisten fler gånger, varpå du plötsligt känner att du har glömt bort ilskan för att du känner dig smickrad, sedd och smittad av narcissistens glada humör.

Anledningen till att det är svårt att stå emot narcissistens smicker handlar om att:

– Du har haft en uppväxt där det var normalt att dina föräldrar bland var otillgängliga känslomässigt och ibland tillgängliga och bekräftande.

– Pendlandet mellan himmel och helvete har en stark psykologisk effekt, du fastnar mer vid den andra personen.

– Du kanske ännu inte har börjat jobba på att skaffa dig nöjen i livet som inte har med narcissisten att göra. Effekten blir att allt är tråkigt och meningslöst och plötsligt dyker narcissisten upp med sitt goda humör och för in en frisk fläkt.

Ditt första steg till att stå emot narcissistens smicker är att t.ex. skriva ner datum då du blev smickrad, datum därefter då du blev illa behandlad osv. Du får då en överblick över den onda cirkel du befinner dig i  och att den kommer att fortsätta på samma sätt och du inte bryter den.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är psykopater alltid arga?

Är psykopater alltid arga?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopater har ingen förmåga att känna vissa känslor. De kan känna glädje men den är mer ytlig och bygger på snabba koncentrerade rus betonade känslor om de t.ex. är på väg att tjäna mycket pengar eller håller på att erövra en vacker man/kvinna. De kan även känna en form av kortsiktig glädje närt.ex.  någon de är avundsjuka mår dåligt.Psykopater känner ingen skam, ingen empati för andra och de får ingen behållning av närhet med andra då de upplever att det är tråkigt och onödigt, de har inte det behovet. Därför har de heller ingen behållning av att planera sin framtid med hem och familj om det inte gynnar deras mål. De kanske t.ex. vill ha en vacker fru, barn och fint hem därför att det ser bra ut inför andra. vilket kan vara viktigt i vissa sammanhang.

Psykopater har en stark förmåga till att känna ilska. Olika psykopater kan dock ha olika förmåga att dölja ilskan. En del har dålig förmåga att dölja den medan andra kan ha kontroll över sin ilska så att den inte aktiveras förrän de känner sig inträngda i ett hörn. Ilskan vilar dock alltid under ytan hos en psykopat men det hindrar de inte från att ibland vara enormt charmiga, vältaliga, förtroendeingivande och hjälpsamma om de vill lura dig och manipulera dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Is psychopathy genetic?

Är psykopati genetiskt?

Läs mer i mina tidigare texter om psykopati.

Jag får ofta frågan om psykopati är genetiskt. Forskning visar att det är genetiskt till en viss del så om ett barn har psykopatiska drag är det sannolikt att det finns en förälder som kan ha psykopatiska drag.

Det man även vet är att du under svåra uppväxt förhållanden får en större grad av “ökenlandskap” i hjärnan då många kopplingar som du får av trygg anknytning blir svagare och svagare tills de försvinner när det är brist på känslomässig näring. Det är dock svårt att veta den exakta mängden av olika faktorer som påverkar men antagligen blir en person som är psykopatiskt benägen ännu mer psykopat av en känslomässigt fattig uppväxt. Däremot kan man sannolikt inte bli psykopat “bara” av en knepig uppväxt. Då får man i stället andra konskevenser som man får jobba med.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg.Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Psykopaten hjälper dig först och knäcker dig sedan

Psykopaten hjälper dig först och knäcker dig sedan

Läs mer om psykopati.

En vanlig strategi som många psykopater använder sig av  när de manipulerar dig är att de hjälper dig med något. De pratar med dig och tar reda å vad du behöver. De ger intryck av att de vill dig väl och de får dig att känna dig sedd och bekräftad. När du får psykopatens hjälp är sannolikheten stor att du är tacksam, extra vänlig och mer avslappnad. Det här utnyttjar psykopaten genom att få mer information om vem du är som person; vad du tycker om, vad du inte tycker om etc. Efter ett tag börjar psykopaten dra åt snaran och visar en del av sitt rätta ansikte. Det kan vara antingen genom att få ett raseri utbrott eller genom att förstöra för dig utan att du vet vem som har gjort dig illa. En del psykopater kan vända människor emot dig och se till att saker går dåligt för dig med hjälp av den information de har skaffat sig om dig. Under tiden kan de visa att de vill fortsätta umgås med dig. Om du skulle misstänka psykopaten och uttrycka det kommer du sannolikt att gå frän samtalet med skuldkänslor och förvirring.

Psykopaten kan blanda hjälpsamhet, bekräftelse med aggressions utbrott eller baktalande tills du till slut känner dig förvirrad, värdelös och utan energi.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Den psykopatiska mamman kedjar fast dig med hjälp av skuldkänslor

Den psykopatiska mamman kedjar fast dig med hjälp av skuldkänslor

Läs en tidigare text om psykopati.

Skuldkänslor är som jag tidigare skrivit om ett starkt känslomässigt vapen.Narcissister använder sig mycket av skuldkänslor som vapen och eftersom psykopater även är narcissister är de ännu starkare i att lägga jobbiga känslor på andra.

Det är vanligt att den psykopatiska mamman framstår som en engagerad förälder. Hon vill gärna berätta både för andra och för dig hur mycket hon gör för dig. Hon kan dessutom i vissa fall göra en del bra saker för dig; för att hon själv får ut något av det.

Problemet är att om du har en mamma med psykopatiska drag som har hjälpt dig t.ex. med att få ett bra arbete kommer du att känna att du står i tacksamhets skuld till henne, vilket hon inte kommer att vara sen att utnyttja. Det kan t.ex. vara så att hon använder sina kontakter för att du ska få ett bra arbete, vilket hon säger att hon gör för din skull fast det i själva verket handlar om att hon kan berätta för andra om ditt topp jobb, för att höja sin egen status hos andra. Därpå kan hon använda sig av det faktum att hon har gjort dig en tjänst genom att berätta om det varje gång du vill göra något i ditt liv som hon inte anser är bra, dvs. något som hon inte kan få någon nytta av. Hon kan använda dig för allt som passar henne för stunden t.ex. för sällskap så länge hon inte har någon partner, som hemhjälp om hon vill att du ska hjälpa henne praktiskt etc. Kraven på dig beror på vad hon tycker att hon behöver för stunden.

Det första du behöver göra för att försöka bryta de kedjor din mamma håller fast dig med är att fundera på hur du ska stå emot nästa gång hon vill hjälpa dig med något som du behöver. Det här låter ofta mer genomförbart när du inte behöver hjälpen, men när du väl sitter i en svår situation är det mycket svårare att genomföra.

Börja därför med att skriva en lista på situationer som brukar uppstå när din mamma erbjuder hjälp och tänk ut hur du ska lösa dem på egen hand. Förbered dig sedan på att bita ihop och stå emot nästa gång du har lust att ta hjälp av din mamma.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Den psykopatiska mamman påminner dig om att dina framgångar beror på henne

Den psykopatiska mamman påminner dig om att dina framgångar beror på henne

Den psykopatiska mamman beter sig ofta på ett sätt som kan få andra att tro att hon offrar allt för sina barn. Andra kan avundas dig för att du har en så självuppoffrande mamma som avgudar dig. Hon kan även göra en hel del för dig, vilket snärjer dig på ett sätt som gör att du inte känner att du kan tycka något annat än det hon tycker, för då kommer hon att påminna dig om allt hon har gjort för dig. Om hon t.ex. har finansierat dina studier och sett till att du har sluppit extrajobba samt gett dig möjlighet att resa medan du studerade, kommer det att heta att du aldrig hade blivit jurist utan henne. Hon kommer som sagt att vara som honung så länge du gör som hon vill, vilket innebär att hon får någon nytta av det du gör. Du är en investering för henne och din funktion är att höja henne på något plan; statusmässigt, ekonomiskt etc.

Om du t.ex. väljer en partner som hon av någon anledning tycker är fel kommer hon att ta reda på vad du själv stör dig hos när det gäller din partner, därefter kommer hon att peta på dina sköra punkter tills du lämnar din partner, därpå han hon full kontroll över dig igen. Ett annat stort problem handlar om att du ofta varken vet vad du vill eller vem du är som person. Din mamma formar dig såsom det passas henne oavsett vad du har för personlighet. Om du på något plan har “fel” personlighet” kommer hon att tvinga dig att forma dig efter hennes vilja, ofta genom att trycka på dina skuldkänslor. Meningar som “efter allt jag har gjort för dig…, din otacksamma unge, jag har uppoffrat hela mitt liv för dig och du trampar på mig…” är vanliga.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Den psykopatiska mamman kommer att skapa konflikt mellan dig och din partner om hon vill att ni avslutar er relation

Den psykopatiska mamman kommer att skapa konflikt mellan dig och din partner om hon vill att ni avslutar er relation

(Läs mer om den psykopatiska mamman här).

Den psykopatiska är ofta mån om att framstå som den perfekta föräldern. Om hon har vigt sitt liv till att engagera sig i dig för att hon via dig ska höja sin egen status t.ex. med hjälp av dina prestationer, sitt utseende etc. så kommer hon att kräva att du betalar tillbaka med ränta. Du måste med andra ord gå rätta ditt liv efter hennes vilja, annars kommer du att bli bemött med kritik och ilska.

Ovanstående koncept gäller även när det kommer till ditt val av partner. Du måste välja någon som passar henne, dvs. någon som går med på att bli kontrollerad av henne. Om du väljer någon som är omhändertagande och snäll mot dig, och försöker gränsa din mamma från att mobba dig kommer hon att känna sig kränkt och arg. Hon kommer att göra sitt bästa för att du ska få skuldkänslor genom att bl.a. berätta för dig hur mycket hon har offrat för dig och att du skulle vara en värdelös nolla utan henne.

Om den strategin inte fungerar kommer hon att försöka baktala dig inför din partner och tvärtom. Ofta gör hon det här på ett listigt sätt så att du ska känna dig som att du har fått ett förtroende som du inte får svika. Om du känner din mamma och är medveten om vad hon försöker göra är det inte säkert att din partner förstår vad som händer. Han/hon kanske sväljer din mamma listiga lögner och börjar tycka att du är jobbig och falsk och att det kanske finns någon sanning i din mammas kritik.

Det här kan tillsammans med vardagliga små konflikter som de flesta par brotta med, bli för mycket för relationen. Om din mamma lyckas få in en spricka mellan dig och din partner och relationen avslutas, har hon lyckats uppnå sitt mål varpå hon i lugn och ro fortsätter försöka styra ditt liv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur beter sig den psykopatiska mamman?

Hur beter sig den psykopatiska mamman?

Läs tidigare texter om psykopati hos mammor.

Jag har tidigare nämnt att människor som har blivit drabbade av en psykopat ofta får ägna mycket tid och energi åt att försöka återhämta sig från de känslomässiga skador som psykopaten har orsakat dem.

Om du har en psykopatisk mamma är det ännu svårare att hantera de känslomässiga konsekvenserna. Du har dels inget annat att jämföra med så du kanske känner att något är fel samtidigt som din mamma matar dig med information och skuldkänslor kring hur väl hon vill dig och hur otacksam du är när du försöker frigöra dig.

Den psykopatiska mamman ser sina barn som en sak och en investering. Hon har planer för hur hon vill att du ska leva ditt liv. Det kan handla om att hon har en fixering kring utbildning och hon har en idé kring vad hon vill att du ska bli. Det här handlar inte om att hon vill att ditt liv ska vara bra utan om att hon vill skina via dig.

Den psykopatiska mamman är noggrann med att berätta för alla som vill lyssna om vilken fantastisk mamma hon är och vilka uppoffringar hon gör för sina barn. När dörrarna stängs är hon dock kritisk och/eller elak. Hon kanske talar om för sin tonårsdotter som hon ska visa upp på en fest att hennes hy ser hemsk ut och att hon måste täcka över den eller att klänningen sitter illa och att hon är lat som inte går ner i vikt. Hon kan bli arg och kränkt för att tonårsdottern har dålig hy för att det kan leda till att hon inte ser tillräckligt bra ut vilket i sin tur leder till att mamman inte får känna sig sedd och uppmärksammad.

Den psykopatiska mamman låter dig inte få en egen identitet. Hon ser på dig som på en lerklump som hon kan forma till det som passar henne. Du växer upp till en människa som brottas med vem du är och med skuldkänslor när du inte gör som din mamma vill. Om du försöker få din vilja fram kommer hon genast att berätta hur mycket hon har gjort för dig och hur otacksam du är, och på det sättet knuffa tillbaka dig till den roll hon vill att du ska ha, dvs. vara hennes soldat.

Skillnaden med den narcissistiska mamman är att den psykopatiska mamman är ännu starkare i sina metoder. Hon är mer och gör mer av allt det negativa. Hon kan även i vissa fall använda sig av så skrupelfria metoder att även narcissisten skulle reagera (T.ex Diane Downs som försökte mörda sina barn för att hon träffade en man som inte ville ha en kvinna med barn. Hon lyckades mörda ett av barnen).

Resultatet av hennes beteenden är du ständigt känner dig fel och värdelös.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se