Vad händer i hjärnan när du blir traumatiserad under uppväxten?

Vad händer i hjärnan när du blir traumatiserad under uppväxten?

Tidiga anknytnings trauman inträffar när du ofta blir känslomässigt stressad av din anknytnings figur som sedan inte reparerar skadan, dvs. lugnar ner dig så att du känner dig trygg. En vanlig överlevnads strategi för barn som är traumatiserade är att de dissocierar (läs mer om dissociation här). När du dissocierar som barn är det vanligt att du fortsätter med det i vuxen ålder. Det är då dessutom vanligt att du inte bara dissocierar (spacar ur) när du är utsatt för stor stress utan du kan ofta omedvetet även hantera små stress moment i vardagen genom att dissociera. Eftersom hjärnan undviker känslor genom att dissocieraleder det till att höger hjärnhalva inte utvecklar nya förbindelser när det gäller känslomässig information vilket i sin tur påverkar den känslomässiga intelligensen negativt. Höger hjärnhalva får med andra ord färre känslomässiga grenar. Vidare har forskning visat att människor som har blivit traumatiserade under uppväxten oftare har sämre aktivitet i höger hjärnhalva under minnestest.

Höger hjärnhalva dominerar när det gäller anknytning men även när det gäller uppmärksamhet. Eftersom du under en traumatiserad uppväxt tränar din hjärna att flyta iväg till andra tankar kommer du även att träna den i att bli sämre när det gäller uppmärksamhet. Höger hjärnhalva är även dominant när det gäller att processa smärta.

Höger hjärnhalva dominerar även när du ska få en helhetsbild och helhetskänsla av dig själv som person.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Påverkar dina gener din relation?

Påverkar dina gener din relation?

Jag har i tidigare artiklar skrivit om betydelsen av hormonerna oxytocin och vasopressin när det gäller våra relationer.
Hormonet oxytocin t.ex. utsöndras när kvinnor föder barn och ammar vilket gör att de lättare knyter an till sitt barn. Hormonet är ihopkopplat med hjärnans belöningssystem vilket gör att du känner dig lugn och harmonisk.
Forskning har visat att människor som har fått en oxytocinpuff i näsan har blivit mindre egoistiska och de har haft mindre ångest när de har talat inför publik.
När det gäller hormonet vasopressin har det i djurstudier visat sig vara viktigt när det gäller sorkars vilja att leva med en partner.
Studier som gjorts visar att präriesorkar verkar få högre upptag av vasopressin och oxytocin än vad bergssorkar får, vilket i sin tur tros vara orsaken till att präriesorkar tillbringar sitt liv med en partner medan bergsorkar inte tycker om att binda sig.
Hos människor har det visat sig att ett område bundet till frisättning av vasopressin, allelen 334 har inverkan på viljan att binda sig. Män med enkel eller dubbel uppsättning av allelen 334 tros ha svårare att binda sig enligt en svensk studie gjord på tvillingar.
När det gäller kvinnor tros det finnas en genvariant som är kopllad till frisättning av oxytocin som kan påverka hur de fungerar i relationer. (läs mer om detta i Medicinsk vetenskap, nummer 3).
Det är intressant avv veta vad som påverkar våra relationer och varför människor rent genetiskt är olika och därför beter sig olika.
Jag vill dock poängtera att du kan påverka ditt val av partner. Som jag har skrivit i mina tidigare artiklar om relationer är det viktigt, om du är missnöjd med dina relationer för att du ofta väljer en partner som är känslomässigt otillgänglig eller för att du är kroniskt singel för att du inte träffar “rätt” person, att du analyserar dina relationsmönster. Om du hamnar i relationsmönster ofta som du är missnöjd med, är det inte pga. dina gener utan sannolikt pga. av dina tidiga anknytningsmönster som du väljer fel eller int väljer alls.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se