(Svenska) Vilka beteenden är utmärkande om du innerst inne känner skam över dig själv?

Vilka beteenden är utmärkande om du innerst inne känner skam över dig själv?

Enligt Schema terapin finns det 18 scheman eller inre omedvetna övertygelser du kan ha om dig själv. De flesta människor känner igen sig i några scheman. Ett  ganska vanligt schema är ett schema som handlar om att du innerst inne känner att det är något fel på dig och att du måste dölja det för andra; du känner skam över dig själv eller delar av dig själv.

Utifrån din personlighet kommer du att försöka komma undan dina skamkänslor genom att fly från dem, kapitulera inför dem eller lägga skam på någon annan; du kommer fly, kapitulera eller fäkta vilket anses vara de tre strategier vi människor har för att skydda oss från faror.

Om du t.ex. har social fobi och flyr från dina skamkänslor så undviker du att visa vem du är; du kanske undviker att prata om dig själv och vd du tycker om eller du kanske undviker sociala sammanhang helt och hållet.

Om du kapitulerar inför din skam så beter du dig som om den vore sann och du har anledning att känna skam. Du kanske t.ex. accepterar att du är i en relation där du blir kritiserad och får höra att du är dålig och värdelös.

Om du fäktar, dvs. du överkompenserar och beter dig tvärtemot skamkänslan, du kanske är kritisk och dömande mot någon annan så att du får den andra personen att känna skam fast det är du som känner skam (narcissister lägger ofta och mycket skam på andra genom sina beteenden).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad betyder scheman inom schematerapi?

Vad betyder scheman inom schematerapi?

Jag har tidigare skrivit lite om schematerapi.

Det finns 18 scheman. Man kan säga att scheman är ett teoretiskt sätt att förklara en livs struktur som du har haft genom livet för att du ska förstå dina livs erfarenheter. Du kan då se hur dina scheman har uppstått och hur de har vidmakthållits genom ditt sätt att tänka känna och bete dig.

Dina scheman fyller en funktion medan du växer upp. Du utvecklar dem för att kunna hantera din livs situation men när du växer upp fyller de inte längre någon funktion, de blir destruktiva för dig och hindrar dig i ditt liv. Eftersom de är omedvetna förstår du ofta själv inte vad som händer förrän du t.ex. märker att du för tredje gången fastna för en man/kvinna som du blir överkörd av.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka 3 typer av känslomässig försummelse finns det enligt schema terapin?

Vilka 3 typer av känslomässig försummelse finns det enligt schema terapin?

I schema terapin som påminner om kbt fast med mer fokus på uppväxt och anknytning finns det 18 scheman eller inre övertygelser om dig själv.

De inre övertygelserna är ofta omedvetna och grundläggs under din uppväxt beroende på hur du blev omhändertagen av dina föräldrar.

Ett schema som inte är så ovanligt är känslomässig försummelse (emotional deprivation). Schemat går ut på att du blev känslomässigt försummad.

Försummelsen delas in i 3 undergrupper:

1. Brist på omvårdnad.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på omvårdnad har du inte upplevt känslomässig värme. Då har dina föräldrar inte varit bra på att ta upp dig i famnen, trösta dig och krama dig.

2. Brist på empati.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på empati har du inte haft någon som har bekräftat dig känslomässigt och visat intresse för att lyssna på dig. Du har heller inte haft någon att anförtro dig åt.

3. Brist på skydd.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på skydd har du inte haft någon att vända dig till för att få vägledning, råd och kraft. Du har inte haft någon att vända dig till för att få kraft och trygghet.

Det kan vara så att du har blivit försummad inom alla områden eller inom ett område. Det kan vara viktigt att du tänker igenom hur du har blivit försummad då du kmmer att känna mer kontroll när du vet hur du blev behandlad och varför du har de problem du har idag. Därpå kan du börja jobba med att hantera dina problem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är vissa personer mer benägna att få övergivenhetsångest?

Är vissa personer mer benägna att få övergivenhetsångest?

Ditt temperament påverkar ofta hur du behandlas som barn och hur du reagerar på den behandlingen.

Forskning har visat att vissa bebisar regarerar starkare på separation än andra vilket i så fall innebär att vissa personer är biologiskt mer benägna att utveckla schemat (dina innersta övertygelser om dig själv) övergivenhet. Det här innebär att du som har ett övergivenhets schema ofta är lite känsligare för att känna dig övergiven.

Jag vill dock poängtera att om du är mer benägen att utveckla schemat övergivenhet men växer upp under trygga förhållanden så utvecklas inte schemat.

Om du har schemat övergivenhet så har du som barn ofta gått igenom separationsfaserna protest, ilska, avstängdhet med den person du har närmast anknytning till (läs mer i min artikel om barns seprationsmönster). När din anknytningsperson sedan har kommit tillbaka har du sannolikt första regaerat med avstängdhet, sedan knutit an igen varpå du sedan när anknytningspersonen försvann igen har regaerat med oro och klängighet.

Enligt anknytningsteorin har du sannolikt ett ambivalent anknytningsmönster om du har problem med övergivenhetsångest.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför låter du dig styras av andra?

Varför låter du dig styras av andra?

Jeffrey Young som är grundare till schema (fokuserad) terapi har kommit fram till att det finns 2 skäl till att du med schemat underkastelse låter dig styras av andra.

Skälen är:

1. Du får skuldkänslor om du inte självuppoffrar dig. Skuldkänslorna är så jobbiga att du hellre uppoffrar dig för andra. Du känner dig ansvarig för att andra ska må bra. Det kanske ursprungligen handlar om att du hade en förälder som du på ett eller annat sätt tvingades ta ansvar för.

2. Det andra skälet är undergivenhet som bygger på att du är rädd för att den andra personen ska bli arg på dig. Ursprungligen handlar din undergivenhet kanske om att du var tvungen att lyda en arg och dominant förälder. I vuxen ålder tror du ofta att en annan person har mer makt över dig än han/hon verkligen har. Det känns farligt och obehagligt att uttrycka ilska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur beter du dig ofta om du har schemat underkastelse (du känner dig kroniskt i underläge gentemot andra)?

Hur beter du dig ofta om du har schemat underkastelse (du känner dig kroniskt i underläge gentemot andra)?

Om du har schemat underkastelse (se Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young) så är det typiska i ditt beteende att du sätter dig själv under andra människor när du pratar med dem. Det här kan ofta leda till att människor med narcissitiska drag kontinuerligt utnyttjar sitt överläge och mer eller mindre får dig at känna dig ännu mer värdelös. Du kan även ibland känna dig utnyttjad och bli passsivt aggressiv (du känner dig sur men säger det int öppet utan blir ironisk, butter eller pratar bakom den andres rygg) av människor som inte bett om att få något av dig men tagit emot tjänster när de ändå blivit erbjudna och inte alls förstår att du har känt dig överkörd.

Beteenden som är typiska om du ofta känner dig i underläge gentemot andra är:

– Du  låter andra ofta få som de vill.

– Relationer med andra människor lyckas n’sta alltid sluta med att du tar hand om andra men ingen tar hand om dig.

– Du får lätt skuldkänslor och har svårt att säga eller göra saker som gör någon annan ledsen.

– Du vet ofta inte vad du vill när det gäller olika livsområden.

– Du tror att du trivs bästa när andra bestämmer.

– Du gör nästan vad som helst för att känna dig omtyckt och eller accepterad.

– du gör nästan vad som helst för att undvika att någon blir arg på dig.

– Du tycker inte om att säga emot någon annans åsikter.

– Du uppoffrar dig ofta för andra-

– Du hjälper andra även på bekostnad av dina egna behov.

– Du nedvärderar ofta dig själv när det gäller sådant som du har åstadkommit.

– Du kan försöka komma undan andras krav genom att komma försent, skjuta upp saker eller göra fel.

– Du känner dig ofta lurad och att du ger mer än du får tillbaka.

– Du får lätt skuldkänslor när du ber om saker och du känner dig lätt egoisistisk.

– Du känner dig ofta arg när andra säger åt dig vad du ska göra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur yttrar sig ditt övergivenhets schema (du är kroniskt rädd för att bli lämnad) i relationer?

Hur yttrar sig ditt  övergivenhets schema i relationer?

Om du har ett övergivenhets schema tycker du sannolikt att det är jobbigt att ha relationer. Du har ofta stark ångest när du har en relation. Till råga på allt är det sannolikt att du dras till relationer där ditt övergivenhets schema triggas extra mycket (Läs mer om övergivenhets schema i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young och Janet Klosko).

Det kan handla om att du:

– Undviker nära relationer som kan erbjuda trygghet.

– Oroar dig för att din partner ska dö eller försvinna.

– Överreagerar på obetydliga saker och tolkar dem som att du kommer att bli lämnad.

– Är svartsjuk och kontrollerande.

– Klamrar dig fast.

– Inte klarar av att vara borta från din partner.

– Aldrig känner dig säker på att din partner kommer att stanna hos dig.

– Blir arg och anklagar din partner för att vara opålitlig och otrogen.

– Ibland drar dig undan känslomässigt som starff för att din partner lämnat dig ensam.

Mitt råd är att du går igenom dina relationer och funderar på om du har mönster som nämns ovan. Ha raderna ovan nerskrivna i din plånbok och läs dem ofta. Bestäm dig sedan för att du ska börja jobba med att bryta din dragning åt att fastna för en partner som ger dig ännu mer ångest.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad beror ditt underkastelse schema (innerst inne känner du dig underlägsen andra) på?

Vad beror ditt underkastelse schema (innerst inne känner du dig underlägsen andra) på?

Om du innerst inne (det är ofta omedvetet) känner dig i underläge gentemot andra finns många av svaren ofta i din uppväxt (läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young och Janet Klosko).

Det kan bero på att:

– Dina föräldrar försökte kontrollera allt i ditt liv.

Det här kan innebära att om du själv någon gång ville något som inte var det dina föräldrar ville blev du aldrig lyssnad på.

– En eller båda föräldrar blev arga eller hotade dig om du inte gjorde saker på deras sätt.

– En eller båda föräldrar drog sig undan fysiskt eller psykiskt om du inte ville göra saker på deras sätt.

– En eller båda föräldrar lät dig inte bestämma något när du var liten.

– Du fick ofta ta hand om familjen av olika orsaker.

– En eller båda föräldrar berättade för dig om sina problem och du fick lyssna.

– En eller båda föräldrar gav dig skuldkänslor om du gjorde som du ville.

– En eller båda föräldrar var martyrer eller helgon, de tog osjälviskt hand om andra och struntade i sina behov.

Ett underkastelse schema grundläggs med andra ord om dina behov på ett eller annat sätt ignoreras eller körs över. Du blir omedvetet drillad till att köra över dina behov och känna dig underlägsen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Tycker du att det känns obehagligt att bli arg?

Tycker du att det känns obehagligt att bli arg?

Om du har ett underkastelse schema tycker du sannolikt att det är jobbigt att bli arg. Du kanske inte själv upplever att du bär på mycket ilska (läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young och Janet Klosko).

Som jag har nämnt tidigare så tycker psyket om balans så om du trycker undan en känsla som t.ex. ilska försvinner den inte utan den lagras i ställety och pyser ut på något annat sätt. Ilska är en sund känsla under balanserade former, som hjälper dig att sätta gränser så att du inte blir överkörd.

Ilskan kan komma fram på ett opproportionerligt sätt pga. småsaker eller på ett passivt aggressivt sätt (du nyper till eller blir kall och nonchalerar eller ignorerar den andra personen. Det här beteendet kan göra andra irriterade för att de inte förstår vad som händer.

Om du lyckas bli arg ibland brukar det ofta leda till skuldkänslor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är du rebellisk fast du känner dig undergiven innerst inne?

Är du rebellisk fast du känner dig undergiven innerst inne?

En del personer med ett underkuvande schema (du känner dig i underläge gentemot andra) kan hantera sin känsla av undergivenhet genom att bete sig trotsigt och ibland vilja ha överdriven kontroll. Om du är rebellisk kanske du t.ex. med flit väljer att arbeta med något som dina föräldrar inte tycker om. Du befinner dig ändå i ett hjälplöst tillstånd eftersom målet med allt du gör inte är dina behov utan att göra tvärtemot.

En del personer med underkastelse schema har behov av en överdriven kontroll. Om du överkontrollerar din vikt och blir anorektisk har du ofta ett underkastelse schema.Du kanske inte känner kontroll över ditt liv och därför kontrollerar du det du kan, dvs. din kropp och dina matintag (Läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig).

Om du har någon typ av missbruk tycker jag rent generellt att du ska scanna av om du har tendenser att anpassa dig eller om du känner dig styrd av andra. Jag tycker ofta att det finns en koppling mellan att  bitvis tappa kontrollen över olika beteenden och tendenser att känna sig kontrollerad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se