Den narcissistiska mamman kan ofta styra sina barn med hjälp av skuldkänslor

Den narcissistiska mamman kan ofta styra sina barn med hjälp av skuldkänslor

Den narcissistiska mamman kan styra sina vuxna barn med skuldkänslor som vapen. Hon kan spela offer och kräva att bli omhändertagen samt på ett passivt aggressivt sätt få dig att förstå att du inte gör tillräckligt mycket för henne. Ett vanligt scenario är att hon berättar för ett barn vad dina syskon gör som inte du gör för att på det sättet ge dig skuldkänslor. Detta leder ofta till att syskon kan jämföra sig med varandra och bli arga på varandra i stället för att bli arga på mamman.

Försök observera dig själv efter samtal med din mamma, du kanske känner dig missnöjd, irriterad och får impulser att ta ut din irritation på någon som annan. Försök lägga upp en plan kring hur du ska sätta gränser mot din mamma så att hon inte fortsätter att förstöra din vardag och kanske påverka dina övriga relationer på ett negativt sätt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.