Den psykopatiska mamman ger sig inte

Den psykopatiska mamman håller sina barn i ett järngrepp. Det är inte ovanligt att hon väljer ut ett barn som hon har stora förhoppningar kan uppnå saker som kan ge näring åt hennes narcissism, det kan handla om att hon vill att barnet ska bli t.ex. läkare, uppnå framgångar inom en idrott etc. Dessa barn har ofta som vuxna svårt med sin identitet, de vet inte vem de är eftersom de aldrig fått ta reda på de, de har tränats att vara duktiga soldater. Om barnen vuxen ålder lyckas åla sig ut ur mammans grepp och bryta kontakten är det inte ovanligt att de sugs tillbaka, mamman cirkulerar runt dem, håller reda på vad de gör och närmar sig när de behöver hjälp, hjälpen kan ofta bli för svår att motstå.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.