Hoppa till innehåll

Det känns nästan alltid som att jag gör allting fel

Det känns nästan alltid som att jag gör allting fel

Om du har låg självkänsla kan en vanlig slutsats när du gör saker vara att det känns som att du gör fel och i slutändan kanske att du är fel. Vi människor har en tendens att tro att det vi känner och tänker är sanning vilket det ibland inte är. Om du har problem med din självkänsla kommer du ofta att känna och tänka att du har fel vilket ofta kommer att göra att du beter dig i enlighet med det, vilket i sin tur kommer att förstärka din känsla av att ha fel.

En annan ”biverkning” av att du känner att du oftast har fel är att du går som handen i handsken ihop med en person som kan förstärka din åsikt om att du har fel. Det är med andra ord sannolikt att du träffar en person med narcissistiska drag som tycker att han/hon sällan har fel och att du oftast har fel.

Mitt råd om du känner igen dig i situationen ovan är:

– Kom ihåg att din känsla av att oftast ha fel hänger ihop med din låga självkänsla som du vidmakthåller själv. Du kan med andra ord göra förändringar i ditt liv som på sikt kommer leda till att du känner annorlunda. Det du tänker och känner är alltså inte något fast som inte går att ändra.

– Kartlägg när du upplever att du har fel eller är fel. Observera vad du gör.

– Se till att stötta dig själv när du känner dig fel istället för att kritisera dig själv. Gör något stöttande för dig själv.

– Prata med någon som du har förtroende för och som kan hjälpa dig att hitta alternativa sätt att se på situationen.

– Håll koll på tankar som innefattar definitiva termer som alltid, aldrig, oreparerbart etc. De väcker ofta jobbiga känslor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.