En känsla av att inte vara bra nog och att andra människor ska tänka att du inte är tillräckligt bra

Många människor har en inneboende känsla av att inte duga. Om du känner igen dig i det har du sannolikt beteenden i ditt liv som vidmakthåller den känslan.

I en terapi hos mig får du hjälp att se var den känslan kommer från och vad som vidmakthåller den. Därpå får du med hjälp av olika verktyg jobba med att förändra din känsla av att inte duga  och därmed förbättra din självkänsla.

Many people have an innate feeling of not being good enough. If you recognize yourself in this you probably have behaviors that maintain the feeling of not being good enough.

In a therapy with me you will get help in analyzing where the feeling of not being good enough comes from and what maintains it. After that you will get help to change this feeling and in other words improve your self-esteem.

2 thoughts on “En känsla av att inte vara bra nog och att andra människor ska tänka att du inte är tillräckligt bra

  1. Hej,

    Jag skulle vilja ta en terapisession med dig för att bena i min dåliga självkänsla. Mvh Agneta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *