Hoppa till innehåll

Fler förklaringar till varför människor utvecklar narcissism

Fler förklaringar till varför människor utvecklar narcissism

Jag har tidigare nämnt att orsaken till varför du utvecklar olika psykiska tillstånd beror på en koppling mellan dina gener och din uppväxt. När det gäller narcissism diskuterar Jeffrey Young (schemafokuserad terapi) tre faktorer som centrala.
1) Vissa människor kan genetiskt vara mer utåtagerande, de har mer aggressioner än andra så om miljö de växer upp i inte är sund är de mer benägna att bli ställa höga krav på andra för att kompensera för att de inte kände sig viktiga och sedda när de var barn.
2) En annan faktor är att i vissa familjer där föräldrarna inte kan tillgodose sina barns behov så blir barnen krävande på andra sätt.
3) En tredje faktor är att barn som har någon speciell egenskap, de är vackra, duktiga i skolan eller i någon sport etc. Dessa barn kommer att kompensera för att inte får sina behov tillgodosedda genom att kräva uppmärksamhet för sitt utseende, sina prestationer etc. .
Människor som genetiskt har mer ilska kan utveckla narcissism för att kompensera för att de blivit behandlade på ett orättvist sätt.
Narcissism är ofta utvecklat som en kompensation för att man inte känt sig viktigt och sedd som barn. I stället vill de här personerna visa att de är speciella och mer viktiga än andra människor.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Fler förklaringar till varför människor utvecklar narcissism

Jag har tidigare nämnt att orsaken till varför du utvecklar olika psykiska tillstånd beror på en koppling mellan dina gener och din uppväxt. När det gäller narcissism diskuterar Jeffrey Young (schemafokuserad terapi) tre faktorer som centrala.
1) Vissa människor kan genetiskt vara mer utåtagerande, de har mer aggressioner än andra så om miljö de växer upp i inte är sund är de mer benägna att bli ställa höga krav på andra för att kompensera för att de inte kände sig viktiga och sedda när de var barn.
2) En annan faktor är att i vissa familjer där föräldrarna inte kan tillgodose sina barns behov så blir barnen krävande på andra sätt.
3) En tredje faktor är att barn som har någon speciell egenskap, de är vackra, duktiga i skolan eller i någon sport etc. Dessa barn kommer att kompensera för att inte får sina behov tillgodosedda genom att kräva uppmärksamhet för sitt utseende, sina prestationer etc. .
Människor som genetiskt har mer ilska kan utveckla narcissism för att kompensera för att de blivit behandlade på ett orättvist sätt.
Narcissism är ofta utvecklat som en kompensation för att man inte känt sig viktigt och sedd som barn. I stället vill de här personerna visa att de är speciella och mer viktiga än andra människor.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.