(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla” – Hemuppgift 41

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 41

Förra veckan hade du i hemuppgift att registrera om dina tendenser att vara sjävlkritisk även gör dig kritisk mot någon annan. (Oftast yttrar det sig i så fall mot din partner).

Om du har problem med sin självkänsla är det vanligt att du känner dig hjälplös och utan kontroll. En vanlig konsekvens är du upplever att saker händer pga. tur eller otur. Forskning om tur visar dock att det faktum att du har “otur”  oftast handlar om hur du beter dig så med andra ord har du mer kontroll än du tror.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att registrera om det finns situationer där du upplever att du har otur.

Lycka till!

Den kommande veckan får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.