(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla”- Hemuppgift 49

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 49

Förra veckan hade du i hemuppgift att dela in dina negativa tankar i fack med olika rubriker.

Forskning har visat att din känsla av lycka till stor del påverkas av dina egna beteenden. Ett sådant beteende är vänliga beteenden mot andra människor.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att varje dag försöka göra något snällt mot en annan person (gärna mot flera personer). Det kan handla om att hjälpa någon, le mot någon, ge pengar till någon etc.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *