(Svenska) Har barn med desorganiserad anknytning svårare att prestera kognitivt?

Har barn med desorganiserad anknytning svårare att prestera kognitivt?

Barn med desorganiserad anknytning känner ofta rädsla. Relationen till anknytningspersonen (oftast mamman) präglas av rädsla. Därför är det egentligen ganska logiskt att det kan påverka förmågan att tänka och prestera i skolan. Jag tänker att om du måste kämpa för att överleva varje dag så går din tankeverksameht åt till det. Inlärning blir då automatiskt ingenting hjärnan prioriterar.

Tyvärr tror jag att det här lätt blir en ond cirkel. Om en mamma som du ofta är rädd för försöker förklara skoluppgifter för dig upplever du kanske att det låser sig och att du inte förstår något av det hon säger. Det här kan leda till att din mamma som antagligen ofta är arg, även blir det nu och kanske säger förmedlar att du är värdelös, vilket leder till att det låser sig ännu mer med inlärningen. Antagligen är du fokuserad på att hantera din rädsla vilket tar uppmärksamheten från inlärningsmomentet.

Forskning har visat att barn med desorganiserad anknytning presterar sämre vid 5-7 års ålder samt vid 7-9 års ålder. (Moss och St. Laurent, 2001).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.