(Svenska) Har du mött den bortskämda narcissisten?

Har du mött den bortskämda narcissisten?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Ett vanligt scenario i den kommande narcissistens uppväxt är att du får signaler om att det inte finns gränser, dvs, när det gäller vi ssa områden kan du bete dig hur so helst. Ett exempel är att du förväntar dig att dina föräldrar ska servera dig och tillgodose alla dina praktiska önskemål. Samtidigt blir du inte bekräftad som person, dvs. du blir oftare kritiserad än att du får känna dig sedd och viktig. I många fall blir du sällan sedd utan du blir kritiserad och får höra att du ska korrigera ditt sätt att vara. Du får signaler att du är fel samtidigt som du inte får gränser när det gäller t.ex. praktiska saker.

Den bortskämda narcissisten växer ofta upp till en person som på ett oförskämt sätt tar för sig. Om han/hon har en partner kan det t.ex. förväntas av dig som partner att du ska tillgodose narcissistens behov på samma sätt som föräldrarna gjorde. Det kan t.ex. handla om att du som partner ska sköta markservisen på samma sätt som narcissistens föräldrar gjorde.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.