Höga krav på dig själv

Om du har för höga krav på dig själv kan det ge många jobbiga konsekvenser för ditt mående. Du kanske upplever att du har svårt att säga nej av rädsla för att inte framstå som duktig. Det kan t.ex. handla om att vara en perfekt partner, förälder, vän och att prestera perfekt på jobbet.

Ett problem när du om du har höga krav på dig själv är att du ofta väntar på att rätt känsla ska infinna sig för att du ska känna dig nöjd med dig själv. Jakten på den rätta känslan kan leda till att du kör över dig själv och mår dåligt.

I en terapi hos mig får du hjälp att se hur dina höga krav på dig själv har uppstått och hur du själv vidmakthåller dem. Därpå tittar vi på hur du kan bryta de onda cirklar som du har hamnat i.

If you have too high demands on yourself, it can lead to many negative consequences for your sense of well being. May be you have a hard time saying no out of fear of not being seen as good enough. May be you are afraid of not being a good enough partner, partner, parent, friend or not being good enough at work.

A problem that often appears when you have high demands on yourself is that you wait for the right feeling in order to be satisfied with yourself. Chasing after the right feeling can lead to the fact that you run over your needs and then you feel bad.

In a therapy with me you will get help to analyze where you high demands on yourself come from and how you maintain them with your behavior. Then you will get help to work on how to break free from the vicious circles where you circle around.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *