(Svenska) Hur bekräftar (validerar) du andra och dig själv – Hemuppgift 4

Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra – Hemuppgift 4

Förra veckan hade du hemuppgift 3 att öva på när det gäller att förbättra din förmåga att bekräfta (validera) andra och dig själv.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att ta reda på vad du känner när du upplever en jobbig känsla. Handlar det t.ex. om ilska som du just då är medveten om eller finns det någon underliggande känsla av t.ex. ledsenhet?

Underliggande eller primära känslor kan vara t.ex. skam, ledsenhet, sorg, ilska, rädsla.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift när det gäller att bli bättre på att bekräfta (validera) dig själv och andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.