(Svenska) Hur bekräftar (validerar) du andra och dig själv? – Hemuppgift 8

Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra? – Hemuppgift 8

Förra veckan hade du i uppgift att inte agera spontant på din irritation utan analysera om det finns en underliggande känsla hos din partner eller familje medlem och i så fall bekräfta den känslan.

Den kommande veckan får du en empati övning i hemuppgift:

– Ställ frågor till personen som mår dåligt, verka nyfiken men inte dömande.

– Visa att du kommer ihåg vad den andra personen berättar genom att sammanfatta och ställa fler frågor.

– Berätta om någon händelse ur ditt eget liv för att visa att du förstår.

Nästa vecka får du en ny hemuppgift!

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.