(Svenska) Hur beskriver personer med ambivalent anknytning ofta sin uppväxt?

Hur beskriver personer med ambivalent anknytning ofta sin uppväxt?

Personer med ambivalent anknytning uppvisar en ambivalens inför om de vill ha närhet eller inte. Barn med ambivalent anknytning kan kräva att de blir burna med sedan när vuxna tar upp de i famnen kan de åla sig ur famnen och fortsätta att visa missnöje.

Personer med ambivalent anknytning fortsätter som vuxna att vara upptagna av sina föräldrar. När de beskriver sin uppväxt kan de ibland vara arga och ibland ambivalenta. De håller ingen kontinuerlig linje utan pendlar i sin syn på sin uppväxt. De är upptagna av relationer oroar sig för att inte bli uppfattade som värdefulla nog och de kommer att bli lämnade.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.