(Svenska) Hur beter sig barn med ambivalent anknytning i förskolan?

Hur beter sig barn med ambivalent anknytning i förskolan?

Barn med ambivalent anknytning vill ofta ha mer kontakt med vuxna än andra barn men en till faktor som utmärker dem är att de inte är nöjda med den kontakt de får. (Läs mer i Anknytning i förskolan av Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg).

Barn med ambivalent anknytning har det jobbigt både vid inskolning på förskolan och vid överlämning och hämtning. Vid överlämningar måste ofta pedagogerna ta över barnen medan de är ledsna. En utmärkande faktor är att problemen fortsätter trots att barnen har gått på förskolan ett tag.

Fler utmärkande drag när barn med ambivalent anknytning är på förskolan är följande:

– Barnen vill ha mycket kontakt men är inte nöjda när de får den utan försöker åla sig ut ur pedagogernas famn. Därpå kan de stå och gråta bredvid och ofta väcka irritation snarare än empati.
– Barnen är allmänt smågnälliga under dagen utan speciella orsaker.
– Barnen har ofta svårt att ta tillsägelser och det kan leda till konflikter och stora scener,

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.