Hur beter sig människor med undvikande anknytningsmönster i vuxen ålder?


Hur beter sig människor med undvikande anknytningsmönster i vuxen ålder?

Det centrala för människor med undvikande mönster i sin anknytning är att de undviker att hantera känslor. De är ofta artiga, trevliga och intresserade av att ställa frågor om dig. Det här är ofta de personerna som sitter längst fram vid föreläsningar och pratar.

De beter sig “rätt” vilket i slutändan leder till att de känner sig belastade och upplever relationen som alldeles för ansträngande. De kan därför plötsligt meddela att de inte har några känslor kvar och lämna dig. De hänger inte ut sig känslomässigt vilket gör att de inte känner så mycket när de lämnar dig annat än lättnad. Efter ett tag kan de dock längta efter närhet igen och kontakta dig igen, ofta tror de själva att de med vilja och ansträngning kan överkomma känslor av obehag, de tänker ofta att just den här gången kanske det blir annorlunda. Många med undvikande anknytning som lämnar sin partner, mår själva dåligt av att inte kunna stå ut med att vara i en relation.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.