Hur beter sig människor som ljuger?

Hur beter sig människor som ljuger?

60% av alla människor ljuger 2-3 gånger under en 10-minuters period (Robert Feldman). Män ljuger oftare för att framställa sig själva som bättre och kvinnor ljuger oftare för att få den andra personen att känna sig bättre. Generellt ljuger människor oftast för att bli mer omtyckta.
Det går inte helt säkert att vet om någon ljuger då andra strategier kan gälla om det t.ex. handlar om en psykopat etc. men här kommer några generella tips som du kan ha i bakhuvudet när du misstänker att någon ljuger:
1. Om du känner personen lite bättre, titta om hen beter sig annorlunda.
2. Observera om din samtalspartner blinkar ofta och undviker ögonkontakt, alternativt tittar i ögonen 70% av tiden (50% är normalt).
3. Observera om din samtalspartner undviker ord som jag, min etc. i ett försök att distansera sig från lögnen.
4. Observera om det finns en koppling mellan ansiktsuttryck, kroppsspråk, röstläge, vad din samtalspartner säger etc.
5. Om du inte har att göra med en psykopat kan andningen vara annorlunda och personen kan verka stressad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *