Hur beter sig narcissisten när du vill berätta något om din vardag?

Narcissister sätter sina egna behov främst. De kan vara mycket intresserade av vad du har att säga i början av er relation, de är ofta tävlingsinriktade och när de har mål, som t.ex. att erövra en partners känslor är de fokuserade och jobbar intensivt för att uppnå sitt mål.

I övrigt är de mest intresserade av att få ut något själva av ett samtal, de kan ha en tendens att hålla monologer antingen i form av att de ventilerar för att bearbeta egna tankar eller också kan de hålla monologer om hur fel du gör olika saker och hur du borde göra i stället.

När du börjar prata om saker som är viktiga för dig kan narcissisten ofta plötsligt komna på att kommentera något som avbryter dig, det kan vara att ni behöver laga mat, att ni har en aktivitet kommande helg eller att du har en fläck på tröjan. När du börjar prata igen är det inte ovanligt att du blir avbruten igen. Narcissisten har ofta svårt att lyssna på något som inte leder till någon egen vinst.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.