(Svenska) Hur hjälper du en vän som har hemsk ångest och säger att han/hon inte står ut?

(Svenska) Hur hjälper du en vän som har hemsk ångest och säger att han/hon inte står ut?

Hur hjälper du en vän med hemsk ångest och säger att han/hon inte står ut?

Vissa av oss är mer känsliga. Vi blir sårade lättare, känner mer intensiva jobbiga känslor och har svårare att återhämta oss när vi har ångest, känner oss ledsna eller är arga.

Om du har en vän som fungerar som jag beskrivit ovan kanske du ibland inte vet hur u ska reagera. Dessutom är det vanligt att dras merd i den intensiva känslan så att du kanske själv börjar känna oro eller ångest.
Försök stötta din vän på följande sätt:

– Var uppmärksam på din egen andning så att inte du också börjar andas snabbt och får upp din stressnivå. Andas långsamt och tänk att det bara är en ångestattack din vän har och att den kommer att klinga av om ett tag.
– Håll om din vän eller lägg handen på hans/hennes hand.
-Ställ frågor kring din väns mående. När började han/hon känna så här? Varför?
– Om din vän skriver att han/hon inte står ut och du börjar drabbas av panik själv, tänk att ångest känslorna inte är dina, de är din väns och ångest klingar alltid av efter ett tag.
– Om du tycker att din vän får skylla sig själv att han/hon utsatt sig för en situation som ni visste skulle ge honom/henne ångest och du kanske tom. k’nner dig lite irriterad, ta inte upp det under ångestattacken. Ta upp den typen av diskussioner vid något annat tillfälle.
– Om du själv mår dåligt eller känner dig trött eller hungrig, försök vara lite med din vän, men begränsa mötet och tröstandet så mycket du kan tills du självhar ätit, sovit eller fått prata med någon.. Om du ofta får stötta någon som reagerar starkt kan du sälv känna dig dränerad efter ett tag och det gynnar varken dig eller din vän, så ta hand om dina egna behov.
– Om din vän vänder sin frustration mot dig och du får höra kränkande saker, försök att tänka att det är tomma uttanlanden som är en konsekvens av din vän inte vet vad han/hon ska ta vägen. Prata vid ett senare tillfälle med din vän angående hur ni ska hantera att han/hon beter sig illa mot dig, det är naturligtvis inte acceptabelt på sikt.
– Tänk hela tiden att ångestattacker går över efter ett tag även om den som känner jobbiga, intensiva känslor inte tror det. Dras inte med i uttalanden som ”det här kommer aldrig gå över”, ”jag står inte ut”, för efter ett tag går ångesten ner i intensitet.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.