(Svenska) Hur jobbar du med att sluta köra över dig själv och anpassa dig efter andras behov?

Hur slutar du köra över dig själv och anpassa dig efter andras behov?

Om du ägnar en så stor del av ditt liv till att anpassa dig efter andra behov kan det vara svårt att bärja ändra på det. Det är kanske så inpräntat i din personlighet att du inte ens vet vad du vill eller vad du tycker om.

Om du anpassar dig för mycket efter andras behov och vill jobba med det är mitt råd:

– Börja med att försöka identifiera var dina till lags beteenden kommer ifrån. Du är sannolikt uppvuxen i en miljö där du av olika anledningar har anpassat dig efter vad du trodde förväntades av dig. Det behöver inte ens vara så att någon tvingade dig till olika beteenden, det kan handla om att att du visste vad dina föräldrar förväntade sig t.ex. utbildnings mässigt och att du utifrån det gjorde det du trodde att de skulle bli glada av.

– Observera under en vecka i vilka situationer du anpassar dig efter andras behov. Handlar det om att du presterar på jobbet, handlar det om att du känner press att alltid vara glad och uppmärksam för att bli omtyckt etc.

– Observera när du får skuldkänslor, det är vanligt att du lätt får starka skuldkänslor som styr dig åt till lags hållet är du försöker göra på ett annat sätt.

– Skriv ner alla personer som finns i ditt liv och skriv ner vad du ger till dem och vad de ger till dig.

– Gör en lista över olika vardags saker som man kan ha en åsikt om. Skriv t.ex. ner vad du tycker om för mat, filmer, böcker, typer av människor, typ av sociala sammanhang etc.

– Öva dig på att vid olika tillfällen några gånger i veckan, säga vad du tycker om olika saker även om den andra personer tycker annorlunda.

– Fundera på hur du är på att be om hjälp, testa att be någon om hjälp.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *