(Svenska) Hur kan desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer – Fall exempel – strategi

Hur kan desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer – Fall exempel – strategi

Läs en tidigare text om desorganiserad anknytning.

Alva kände en hopplöshet och tomhet. Hon ville gärna träffa någon som hon kunde känna en närhet med men det fungerade inte. Hon kunde träffa bra killar men det fungerade inte. Hon kände sig äcklad när någon var snäll och mån om henne. Det kändes som att en amöba lade sig som ett täcke över henne och hon fick panik. När killar var intensiva, självsäkra och uppvaktande kunde hon däremot känna ett rus som hon kunde tänka sig att människor med ett drogberoende kunde känna.

Hon fick hjälp att jobba med sitt problem och även om hon inte förstod hur hennes “drogberoende” av knäppa killar kunde försvinna bestämde hon sig för att ge terapin en chans, hon kände att hon inte hade något val.

Hon fick lära sig att hon sannolikt hade haft en desorganiserad anknytning med sina föräldrar när hon växte upp. Hon hade en mamma som ibland krävde närhet av Alva, när hon inte hade en man som kunde fylla det behovet. När mamman hade en man i sitt liv gick hon fullständigt upp i sina relationer och gjorde allt för att inte bli lämnad av sin man. Dessutom drack mamman mycket och hon kunde dessutom ibland vara tillsammans med män som misshandlade henne psykiskt. En av männen hade dessutom gjort närmanden mot Alva. Mamman låtsades inte se det och Alva kände tom. att hon blev svartsjuk på Alva. När Alva var tonåring kunde mamman ibland låna kläder av Alva och hon ville gärna att andra skulle se dem som väninnor.

Alva kände sig som en förbrukad trasa. Hon dög ibland för mammans behov och då krävde mamman full uppmärksamhet av Alva. Sedan, när hon träffad en man tappade hon helt intresset för Alva och då kunde hon visa att Alva var i vägen eller se på henne som på en konkurrent.

Alva var upplärd att se på sig själv som på en trasa som andra kunde använda sig av och sedan slänga bort, det mönstret återupprepade hon med sina killa ri vuxen ålder.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.