(Svenska) Hur påverkar destruktiv ilska din hälsa?

Hur påverkar destruktiv ilska din hälsa?

Forskning har visat att destruktiv ilska hos människor ökar risken för hjärtattack. Man mätte destruktiv ilska hos män  i termer av hur ofta de öppet visade ilska och  hur ofta de blev irriterade när de fick vänta. Man såg att deras blodtryck ökade snabbt när de uttryckte ilska.

Man har sett att två av orsakerna till att du är en mer arg person är tendensen att fokusera på negativa händelser historiskt jämfört med positiva.

Övningar kring tacksamhet och förlåtelse kan göra att du får en bättre balans på din ilska (se mina tidigare texter om tacksamhet och förlåtelse).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *