(Svenska) Hur ser teorin ut om psykopater och anknytning?

Hur ser teorin ut om psykopater och anknytning?

Vissa hävdar att psykopati beror på dåliga uppväxtförhållanden. Det skulle innebära att man kan bli psykopat om man blir utsatt för misshandel, försummelse, avvisande etc. Robert Hare som är världsledande forskare inom psykopati är övertygad om att det den teorin inte stämmer. Han menar det faktum att barn inte kan knyta an kan vara ett tecken på psykopati (i kombination med andra symtom). Barn med psykopatdrag är inte intresserade av närhet. De uppvisar tidigt tecken på att vara beräknande och det är inte ovanligt att de är elaka mot andra barn och att de tar saker de vill ha av andra. De ljuger även ofta och uppvisar inga tecken på skuld eller skamkänslor.

Psykopater verkar ha en medfödd brist på empati, manipulativ charm, brist på rädsla samt brist på psykiska symtom som vi ofta får vid vanvård under uppväxten. De psykopater som växer upp i en städad och normal miljö kanske blir framgångsrika politiker, chefer etc. De psykopater som däremot växer upp i en osund miljö blir i högre utsträckning kriminella.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.