(Svenska) Hur ska jag sluta älta min partners dåliga egenskaper?

Hur ska jag sluta älta min partners dåliga egenskaper?

Många av oss kan känna igen sig att det kan vara lätt att fastna i jobbiga tankemönster. Ibland kan jobbiga tankar vägra att låta oss få en paus och vara väldigt energikrävande.
Om du lever i en relation finns det antagligen saker hos din partner som du stör dig på. fundera på och testa följande:
1. Skriv ner allt du tycker ör jobbigt hos din partner.
I boken Kärlekens ACT (The ACT with love) av Russ Harris ger Russ Harris förslag att du i enlighet med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ska namnge det jobbiga för att på det sättet se på tankarna utifrån i stället för att vara ihopklistrad med dem och se dem som en sanning. Du försöker alltså inte sluta tänka tanken utan du accepterar att tanken finns där och namnger den. Du kan t.ex. skriva:
– Min tanke säger mig att min partner är stökig.
-. Min tanke säger mig att min partner är energikrävande.
– Min tanke säger mig att min partner inte engagerar sig tillräckligt.
2. Ett annat sätt som Russ Harris föreslå i ACT with love är att tittar på dina tankar utifrån och funderar på om du ser dem i form av bilder, ljud eller ord.
3. En annan bra staretgi kan vara att du sjunger t.ex. ” min partner är ett svin” med “ja må han leva melodin”. Strategin kan leda till tanken förlorar sitt grepp om dig.
4. En annan verksam strategi Russ Harris föreslår är att du skriver ner negativa tankar du har om din partner och sedan på andra sidan lappen kallar tankarna t.ex. för “berättelsen om den dåliga partnern”. Förvara din berättelse i väskan och läs den när du börjar älta.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *