(Svenska) Hur stor är risken för depression när den person barnet har närmast anknytning till dör?

Hur stor är risken för depression när den person barnet har närmast anknytning till dör?

Det är inte så svårt att förstå att du kan få känslomässiga konsekvenser om en förälder under din uppväxt har dött.

När man har tittat på hur stor sannolikheten är för att som vuxen bli deprimerad när den person barnet har närmast anknytning till (oftast mamman) har man sett en stor skillnad beroende på barnets ålder när mamman dör.

En studie med flickor vars mamma hade dött visade att om mamman dog före 11 års ålder fanns det en ökad risk för senare depression, 42% jämfört med bara 14% om mamman dog efter 11 års ålder (Harris et al. 1990).

Dessutom blev depressionen värre om mamman dog jämfört om mamman lämnade sina barn, antagligen för att känslan när en förälder dör är total hjälplöshet medan när någon försvinner finns det fortfarande hopp (Bowlby 1980).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *