Hur uppfattas ofta personer med paranoid personlighetsstörning?

Hur uppfattas ofta personer med paranoid personlighetsstörning?

En del personer kan ha drag av att vara paranoida. Det innebär att de lätt kan misstänka andra på lösa grunder, tvivlar på vänners lojalitet, tolkar hot och kränkning i oskyldiga uttalanden, ältar gamla oförrätter, upplever ofta angrepp och reagerar med ilska, kan ha återkommande tankar om att deras partner är otrogen etc.

Om de paranoida dragen är många och upplevs som handikappande i vardagen och påverkar relationer på ett negativt sätt kan man uppfylla kriterier för paranoid personlighetsstörning.

Människor med paranoid personlighetsstörning kan ofta vara självständiga, ha vanliga arbeten men uppfattas som kyliga, fientliga och svåra att samarbeta med. Ca. 0.5 -2,25% av befolkningen lider av paranoid personlighetsstörning.

Man ska dock inte blanda ihop paranoid personlighetsstörning med schizofreni där paranoia ofta ingår men där man är psykotisk, dvs. man kan inte skilja på verklighet och fantasi.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *