(Svenska) Hur upplever du dig själv när du har schemat underkastelse som gör att du anpassar dig?

Hur upplever du dig själv när du har schemat underkastelse som gör att du anpassar dig?

Om du har underkuvande schemat är det centrala i dina relationer att du vill vara andra till lags. Du struntar i dina behov om du ens reflekterar att du har några behov. Du kan känna dig tyngd av att underkasta dig men du upplever inte att du har något val (Läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young och Janet Klosko).

Även om du har tendenser att anpassa dig efter andra behov och köra över dina egna är det inte säkert att du är medveten om vad det har för konsekvenser. Du kanske känner dig trött och nedstämd, ångestfylld eller du kanske har problem med att mat eller alkohol utan att se en koppling till dina anpassnings tendenser. När människor går i terapi hos mig och säger att de har tendenser att anpassa sig efter andras behov brukar jag försöka få grepp om vilka konsekvenser det har för deras mående. Ibland kanske du inte ens har funderat på vad du har för behov och blir förvånad över frågan. Ofta är det inte så att dina problem direkt är kopplade till att du låter andra köra över dig. Du kanske har blivit överkörd under dagen, du kanske inte ens är medveten om att du är arg, och du överäter på kvällen. Du kanske känner dig hjälplöshet, självförakt och hopplöshet över att du inte har någon kontroll över ditt mat- eller sötsug.

Om du har känslomässiga problem eller tycker att du har problem med din självkänsla kan det vara en bra idé att du scannar av om du har tendenser att låta dig köras över av andra och om du har ett underkastelse schema.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.