(Svenska) Hur uppstår Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Hur uppstår Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Faktorer som kan göra människor sårbara för att utveckla BDD är:

– Biologiska, medicinska eller genetiska orsaker.

Du kanske har någon nära som har BDD, ätstörning eller OCD (problem med tvång).

Även om du genetiskt är mer skör eller känslig innebär det inte automatiskt att du kommer att utveckla ett problem.

– Psykologiska faktorer:

Om du har en viss typ av personlighet kan det också göra dig mer sårbar inför att utveckla en kroppsfixering. Du kanske har höga krav på dig själv och är perfektionistisk. En annan vanlig faktor är om du är blyg och tillbakadragen. Åter igen behöver inte de här dragen innebära att du automatiskt kommer att få en kroppsfixering men du blir mer sårbar.

– Miljömässiga orsaker

Det här kan handla om att du har haft faktorer i din bakgrund som har bidragit till att du har blivit fixerad vid ditt utseende. Dina föräldrar kanske betonade utseende som viktigt. Det kan också handla om att du arbetar inom ett yrke där utseende betonas, tex. modell eller skådespelare.

En annan vitkig faktor kan vara att du har råkat ut för en olycka som har påverkat ditt utseende eller också har någon annan livshändelse påverkat dig mycket.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *