(Svenska) Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Fientlig hjälplös

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Fientlig hjälplös

Läs tidigare texter om desorganiserad anknytning.

Jag har tidigare skrivit om hur desorganiserad anknytning yttrar sig hos vuxna. Då kallas det medvetande  tillstånd. Jag har beskrivit

– Olöst med avseende på förlust eller trauma.

Ett annat sätt som desorganiserad anknytning på i vuxen ålder är “fientlig hjälplös”.  De här personerna kan under anknytnings intervjun (AAI), (Läs mer om AAI i forskning av Hesse), idealisera sin anknytnings person eller nedvärdera sin anknytningsperson. Beskrivningarna är inte förankrade i en konsekvent berättelse med bevis som talar för varför anknytnings personen är idealiserad.

För att uppfylla kriterierna för fientlig hjälplös behöver man inte prata om trauma relaterade händelser.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.