What does desorganized attachment look like in adults?

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna?

(Läs mer om desorganiserad anknytning).

Desorganiserad anknytning hos vuxna kallas medvetande tillstånd och delas in i 3 grupper: (läs mer om detta i Hesses forskning om AAI).

– Olöst med avseende på förlust eller trauma

– Fientlig – Hjälplös

– Cannot Classify  (läs mer om detta i AAI av Hesse).  (Även Tor Wennerberg har skrivit om desorganiserad anknytning i sin bok Vi är våra  relationer).

Läs mer om de olika grupperna av desorganiserad anknytning hos vuxna i nästa blogg inlägg.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.