(Svenska) Jag har ofta relationer där jag får löften om en fast relation varpå jag blir lämnad

Jag har ofta relationer där jag får löften om en fast relation varpå jag blir lämnad

Det är svårt att få fungerande relationer med tanke på att alla har sin känslomässiga ryggsäck som spökar. Om du dock är medveten om vad det är som blir fel går det att jobba på att dina relationsmönster ändras så att du mår bättre.

Om du ofta hamnar i situationer där din partner verkar förälskad i dig varpå han/hon plötsligt får kalla fötter och lämnar dig är mitt råd:

1. Fundera på om du det finns mönster vad beträffar de personer du blir attraherad av; handlar det om att du fastnar för utseende, för en flashig livsstil etc.?

2. De personer du fastnar för har antagligen ofta undvikande anknytningsmönster som yttrar sig genom att de tappar intresset för sin partner efter några veckor eller några månader. Tänk på att det är den andres anknytningsmönster som spökar och inte att ingen vill vara med dig.

3. Tänk på nästa gång du börjar dejta någon hur personen intresserad personen i fråga är av dina behov, av att träffa dig regelbundet och av långvariga relationer generellt. Det kan vara så att du är så intresserad av en relation eller av en enda faktor t.ex. självsäkerhet att du inte märker eller bortser från att du faktiskt kan se signaler på att den andra personen kanske inte är på samma våglängd som du när det gäller relationen.

4. Fundera på om du tappar bort dig själv för att du anpassar dig efter den andres behov. God självkänsla är attraktionsframkallande så om du ger ett självständigt intryck i början som sedan försvinner kan det vara en orsak.

5. Om du anpassar dig av rädsla för att bli övergiven, tänk på att det är mer sannolikt att du blir övergiven om du hela tiden anpassar dig, därför att den andre kommer att tappa respekten för dig.

6. Försök se att du vill träffa någon som ett projekt där du fokuserar på att skapa möjligheter och se om du byta strategier för att lättare nå ditt mål. Det här tänket kommer att ge dig en större känsla av kontroll. Det är dock viktigt att du fokuserar på annat i ditt liv också så att du inte enbart blir fixerad vid att träffa någon. Gör annat även om du bara tänker på att träffa någon.

7. Se till att inte ge upp dina intressen och avboka annat för att träffa dina partner, det är första steget till att du börjar tappa bort dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *