Jag känner att jag måste kontrollera att dörren är låst för många gånger

Jag känner att jag måste kontrollera att dörren är låst för många gånger

Många människor kan ha tvångstankar eller tvångshandlingar i perioder. I de flesta fall är det hanterbart, dvs de leder inte till att ditt liv blir påverkat socialt etc. Det kan dock vara påfrestande ändå och de som är drabbade vill oftast inte prata högt om sitt tvång då det väcker skamkänslor.

Du tänker ofta att det är konstigt och känner oro för att någon ska upptäcka ditt tvång.

Om du har problem med tvångstankar eller tvångshandlingar, tänk på följande:

  • Fundera på om du har det extra stressigt omkring dig och tänk att det är därför du har tvång, inte för att det verkligen finns verklig anledning till oro.
  • Tänk att upprepande av tvångshandlingar inte leder till minskad oro på sikt, utan tvärtom det leder oftast till att du har behov av att tvånga längre perioder.
  • Ihop med tvång går oftast tankefällan magiskt tänkande, dvs du tänker t.ex. att om du upprepar vissa ramsor i huvudet eller räknar till en viss siffra så kommer en katastrof inte att hända. Tänk att magiskt tänkande är en tankefälla och därmed inte baserad på verklig anledning till oro.
  • Om du oroar dig för att du kanske håller på att bli tokig, tänk att tvångstankar eller tvångshandlingar inte är så ovanliga, det gäller bara att få grepp om dem i tid så att de inte blir fler och pågår längre.
  • Tänk att tvång handlar om kontroll. Träna på acceptans kring att det inte går att få total kontroll över tillvaron och att tvånget definitivt inte kommer hjälpa dig med det.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *