(Svenska) Jag känner mig full av brister och vill därför inte att någon lär känna mitt riktiga jag

Jag känner mig full av brister och vill därför inte att någon lär känna mitt riktiga jag

Om du känner skam över dig själv vilket ofta är fallet med vid låg självkänsla är det vanligt att du undviker att berätta information om dig själv elle rockså undviker du att berätta vissa delar av dig själv som du anser att andra kommer tycka är dåliga.

Du kanske tänker att andra kommer att tycka att du är tråkig, dum eller misslyckad om de visste hur din personlighet egentligen är. Om du märker att andra uppskattar dig kanske du får tankar om att du är en bluff och att andra skulle bli negativt överraskade om de visste hur du egentligen är.

Ett problem med ovan beskrivna situation är att du i och med ditt undvikande vidmakthåller dina innersta tankar om dig själv. I och med att du undviker att prata om dig själv får du aldrig bevis för att människor tycker om dig fast de lär känna dig.

Orsaken till att du känner skam över dig själv går oftast att hitta i din uppväxt. Du har sannolikt haft en förälder som inte har accepterat ditt sätt att tänka och känna. Du har sannolikt fått signaler om att du bör tänka och känna på ett annat sätt vilket så småningom leder till att du känner skam över dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *