(Svenska) Jag känner ofta tomhet och meningslöshet

Jag känner ofta tomhet och meningslöshet

Om du ofta känner tomhet och meningslöshet kan det bero på att du omedvetet har övat dig på att stänga av dina känslor för att det kanske historiskt har varit plågsamt att känna jobbiga känslor och du kanske har upplevt att du inte har kunnat göra något åt din situation.

Om du ofta upplever tomhet och meningslöshet kan du börja med att fundera på om du på det sättet undviker jobbiga känslor.

Fundera på om du:

– Försöker trycka ner tankar och känslor som du inte tycker om genom att anstränga dig att inte tänka på dem.

– Tycker att det är ok att känna sig nedstämd ibland.

– Skulle vilja slippa känna jobbiga känslor någonsin igen.

– Känner rädsla för dina känslor.

Ett första steg är att du tar reda på vilka känslor som gömmer sig under tomheten varpå du kommer få grepp om vilka känslor du behöver jobba med eller acceptera.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.