(Svenska) Jag kör över min partner för att vara andra till lags

Jag kör över min partner för att vara andra till lags

Om du har tendenser till att köra över dig själv för att bli omtyckt av andra kommer ditt psyker förr eller senare att slå bakut och du kommer att på något sätt må dåligt. Det här kan t.ex. yttra sig i form av att du blir mer grinig mot människor som du vet att “du har”, t.ex. din familj.
Om du känner igen dig i ovan beskrivna situation är mitt råd:

– Analysera om du överanstränger dig för att vara trevlig gentemot sndra varpå du anstränger dig för lite gentemot din partner.

– Analysera hur din partner hanterar detta. Blir han/hon mer undergiven av rädsla för att bli avvisad av dig? Eller blir han/hon arg och ni hamnar i konflikter?

-Analysera hur du beter dig när du och din partner är i sällskap med andra. Beter du dig “för” respektfullt mot andra medan du mer beter dig mer nonchalnat eller ignorerande mot din partner. Tar du för givet att din partner finns där och att du inte behöver anstränga dig?

– Fundera på om du nästa gång när ni är i ett sällskap kan säga något bra om din partner inför andra, fundera även på vad det skulle kunna vara.

– Fundera på om du kan anstränga dig mindre i din vardag för att vara andra till lags och på det se om du har mer energi över till din partner när du kommer hem.

– Överraska ibland din partner med något som han/hon tycker om. Det kan handla om choklad, tidning etc.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *