Jag låter mig gång på gång luras av min narcissistiska mamma

Jag låter mig gång på gång luras av min narcissistiska mamma

Om du har en narcissistisk mamma känner du sannolikt igen dig i den känslomässiga berg och dalbanan som går ut på att du ibland hatar din mamma medan du andra gånger känner dig starkt bekräftad och hoppfull om att hon den här gången har förändrats. Förhoppningen leder ofta till att du anförtror dig åt din mamma vilket du senare får äta upp. Din narcissistiska mamma kommer förr eller senare att känna sig säker och belastad av dig och kanske av dina krav vilket gör att hon börjar använda sig av den förtroliga information hon fått av dig för att få dig att känna dig värdelös och misslyckad. Din mamma kommer ofta att verka empatisk och intresserad av dig när det passar henne, dvs. när hon är uttråkad eller när hon känner sig ensam men så fort hon har hittat sällskap eller när hon hittat något bättre att göra kommer hon att tycka att du är överflödig och jobbig speciellt om du har mage att ställa krav på henne.

En av dina stora utmaningar när du jobbar med att hantera dina narcissistiska mamma är att inte gå på hennes vänliga och falskt empatiska beteenden som egentligen mest går ut på att hon vill tillgodose sina egna behov, t,ex. att slippa känna sig ensam, att kunna få information för att skryta för sina vänner att hon har god kontakt med sina barn eller barnbarn eller att slippa känna sig uttråkad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *