(Svenska) Jag överäter eller hetsäter ofta på nätterna – strategi 3

Jag överäter eller hetsäter ofta på nätterna – strategi 3

Nina började känna att hon kunde ägna sig åt lite annat än att överleva vardagen och jaga efter mat på nätterna.

Hon kände sig dock stressad ofta och att hon var rädd för att inte duga. Hon anpassade sig ofta efter vad andra ville och hon var mån om att göra bra ifrån sig på jobbet. Hon tänkte på att hon ibland fick höra av andra att hon är för snäll.

Ett led i Ninas arbete med att få grepp om sin ätstörning var att försöka spåra hur ofta hon gick med på saker hon inte ville bara för att bli omtyckt eller för att bli sedd som duktig.

Hon insåg att det hände ganska ofta. Ett exempel var att hon ofta tog initiativ på jobbet till att alla skulle ses, hon var den som bokade bord om de skulle äta ute och hon var en person som folk ofta vände sig till om de ville prata om sina problem. Nina pratade sällan själv om sina problem både pga. skammen angående sin hetsätning men även för att hon inte ville belasta andra och framstå som gnällig eller tråkig.

Nina bestämde sig för att under en veckas tid registrera hur ofta hon gjorde saker hon egentligen inte orkade eller hade lust med, bara för att bli omtyckt av andra.

Fortsättning följer kring hur Nina fick bukt med sin ätstörning…

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.