(Svenska) Kan narcissister älska sina barn?

Kan narcissister älska sina barn?

Läs mer om narcissism.

Om du frågar narcissister om de älskar sina barn kommer de flesta att svara ja på det. Vissa lägger dessutom ner så mycket tid på att berätta hur intresserade de är av sina barn att andra kan få intrycket att de är fantastiska föräldrar.

Narcissister visar dock inte sin kärlek till sina barn på samma sätt som föräldrar som inte är narcissister gör. Skillnaden är att narcissister älskar sina barn villkorligt. Det innebär att du som barn känner dig älskad om du presterar inom något område, oftast det område som föräldern tycker är viktigt. Om föräldern t.ex.  är  mest intresserad av akademiska prestationer, kommer du bara att känna dig sedd och bekräftad om du presterar i skolan. Om narcissisten är intresserad och engagerad i din fotbolls träning kommer du bara att känna dig älskad om du presterar i fotboll. Om du däremot misslyckas inom det område där du förväntas prestera blir du bemött med kritik och du kanske blir ignorerad. Dessutom kanske resten av familjen också blir ignorerad och bestraffad. Det här kan i sin tur leda till att om den andra föräldern är undergiven kan han/hon ibland dölja barnets brister för att hålla narcissisten på bra humör.

Barn till en narcissistisk förälder lär sig  att de måste prestera och kanske ibland ljuga för att känna sig älskade.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *