Känner du periodvis hopp om att din narcissitiska mamma ska förändras?

Känner du periodvis hopp om att din narcissistiska mamma kan förändras?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du har en narcissistisk mamma är det vanligt att du pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det kanske finns stunder när du är i akut behov av psykiskt eller praktiskt stöd och din mamma är där för att hjälpa dig. Det här kan leda till att du tror att hon äntligen är på väg att förändras och att du kommer att bli sedd och bekräftad på ett sätt som du alltid har längtat efter. Känslan av hopp gör dock att smällen blir desto kraftigare när du efter ett tag upptäcker att hon pikar dig på ett sätt som får dig att känna dig värdelös eller också kanske hon utnyttjar information du har gett henne om dig själv i ett svagt ögonblick till att pika dig. Narcissistiska mammor förändras mycket sällan. Det beror på att de liksom alla narcissister sällan vill se att de behöver ändra något hos sig själva och därför kan de heller inte “läka från sin narcissism”. Det är däremot inte ovanligt att de kan visa en bekräftande sida men den dyker oftast upp när de själv känner sig i underläge på något sätt eller när de har känt sig ensamma. Oftast aktiveras den narcissistiska sidan igen så fort de har blåst upp sitt ego igen och hittat någon som kan bekräfta dem igen. Narcissister är innerst inne oftast livrädda för ensamhet. Ensamhet leder till att de inte kan täcka över känslor av värdelöshet med hjälp av andra människor utan de är tvungna att hantera alla jobbiga känslor. Därför kommer narcissisten bli både bekräftande och hjälpsam när han/hon känner sig ensam och uttråkad men som jag beskrev ovan är det oftast en tidsfråga innan de jobbar tillbaka sitt självförtroende varpå den narcissistiska sidan aktiveras igen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *