Känslighet hos personer med borderline

Känslighet hos personer med borderline

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Människor med borderline reagerar starkt på negativa situationer och har svårt att återhämta sig känslomässigt efter en negativ händelse.

Forskning (Cathryn Cullen) visar att den känslomässiga delen av hjärnan, mer specifikt amygdala, uppvisar högre grad av aktivitet vid negativ information och när du minns negativa livshändelser.

Man har även sett  en ökad aktivitet i frontal cortex (den främre delen av hjärnan som man tänker med, planerar etc.) på ett sätt som gör att man tror att medvetna tankar  kan leda till ökad aktivitet i amygdala och till en ökad känslighet inför känslor.

Människor med borderline känner mycket, ofta och har svårt att återhämta sig känslomässigt från jobbiga situationer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

2 thoughts on “Känslighet hos personer med borderline

  1. Tack. Är anhörig med partner som uppvisar detta. Har i åratal sökt svar på hur jag kan förstå och möta henne. Det är mycket mycket svårt för henne och för oss.

    • Ja, det är svårt när man är anhörig. Jag är glad om jag kan bidra med lite klarhet.
      Hälsningar
      Monica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *