Känslor av tomhet och meningslöshet

Känslor av tomhet och meningslöshet kan bero på många saker. Du kanske sällan upplever att det sällan händer något roligt, medan du tycker att det händer tråkiga saker ofta.

I en terapi hos mig får du hjälp att identifiera varför du känner meningslöshet och tomhet. Du får hjälp att finkamma olika livsområden och hur du beter dig i olika situationer för att vi ska kunna få ledtrådar kring varför du mår dåligt.

Feelings of emptiness and meaninglessness can depend on many things. May be you think that you seldom experience fun things while bad things happen to you often.

In a therapy with me you get help to identify why you experience meaninglessness and emptiness. You get help to go through different parts of life and analyze how you behave in different situations in order to get clues to why you feel bad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *