(Svenska) Lyckoövning – Hur övar jag på att bli lycklig 2

Lyckoövning  (Hur övar jag på att bli lycklig) 2

Vidare har ditt skratt följande positiva effekter:

– När du skrattar ökar du sannolihheten att ha trevligt med andra människor samt att bli bra bemött socialt. Ditt skratt är ofta smittsamt vilket gör att andra ofta kommer att börja skratta när andra skrattar.  En anledning till det är vi människor ofta härmar varandras beteende pga. spegelneuron systemet i hjärnan (spegelneuronerna avfyras när vi observerar samma beteende hos andra).

–   1. Le medan du sträcker på dig. Andas in och ut genom munnen. Le när du andas ut. Repetera det här några gånger.

Andas in medan du sträcker på dig och andas ut medan du ler och slappanr av.

     2.  Rör på dina ansiktsmuskler

     3. Skapa skrattljud. Uttal haha, medan du klappar händerna och skakar på kroppen.

     4. Skratta högt. Börja med lågt skratt och öka till högt skratt.

     Skrattandet är en övning så ju mer du skrattar desto mer kommer du att skratta utan att ha ågon speciell anledning. Dessutom är det en liten bit på väg mot lycka!

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.