(Svenska) Min man/fru lockar mig att berätta hemligheter om mig själv som han/hon sedan vänder mot mig

Min man/fru lockar mig att berätta hemligheter om mig själv som han/hon sedan vänder mot mig

Om du lever med en person som du känner att du inte kan lita på är du utsatt för konstant stress. Om du inte känner stressen hela tiden kan det bero på att du är så van vid att gå omkring på nålar att du inte tänker på hur jobbigt det är.

En aspekt där det är jobbigt med att inte kunna lita på en partner är om du känner att du måste tänka på vad du säger hela tiden därför att dina ord kan vändas mot dig i ett annat sammanhang när din man/fru är på ett annat humör.

Din partner kan t.ex. ha stora humörsvängningar där du kanske i vissa lägen blir satt på en pedistal medan du in andra lägen inte är vatten värd.

I de lägen där du blir upplyft kanske du känner att ni har förtroliga samtal varpå du berättar saker om dig själv som du kanske inte berättar för så många människor. Det kan t.ex. handla om hur du blev behandlad i en tidigare relation eller hur du blev behandlad av dina föräldrar. Din man/fru kanske ibland verkar förstående vilket leder till att du berättar ännu mer varpå han/hon i ett annat läge kanske börjar håna dig för att du har sjuka föräldrar och att du med andra ord inte är så konstigt att du beter dig på ett visst sätt som din man/fru inte tycker om.

Om du märker att din man/fru utnyttjar ditt förtroende, försök tänka på att:

1. Försök att ta upp problemet med tillit med din man/fru (även om det ofta inte fungerar men det är bra att du i efterhand vet att du har försökt), berätta att du känner att du inte kan lita på att det du säger inte vänds emot dig.

2. Om samtalet kring tillit med din partner inte fungerar, försök göra en plan inför vem du ska prata med när du behöver anförtro dig åt någon.

3. Planera hur du kan hjälpa dig själv att motstå dina impulser att anförtro dig till din partner, skriv gärna ner din plan.

4. Fundera på hur relationen med din partner får dig att må generellt, gå igenom om fördelarna med relationen överväger och i så fall varför.

5. Om du ser att fördelarna med relationen överväger trots att du inte kan anförtro dig åt din partner, öva på acceptans, annars se över hur du tror att ditt liv skulle se ut om du lämnar relationen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *