(Svenska) Min man/fru slår mig

(Svenska) Min man/fru slår mig

Min man/fru slår mig

Läs mer om misshandel i relationer i mina tidigare texter.

Om du har en man/fru som slår dig och du väljer att vara kvar med honom/henne finns det sannolikt flera orsaker till det.

Du kanske har valt att inte berätta det för andra då du tror att andra kommer att förebrå dig för att du inte lämnar din man/fru.

Orsaker till att du väljer att stanna kvar med en partner som misshandlar dem kan handla om att:

– Han/hon är fantastisk ibland och du slutar inte hoppas på att de stunderna kommer att bli fler.

– Du har det bra ekonomiskt tack vare din man/fru och du tror inte att du skulle klara dig på egen hand.

– Du har barn med din man/fru och orkar av olika skälv därför inte ta steget till separation.

– Du känner rädsla för din man/fru och tror inte att du kommer att orka med alla  elaka påhitt han/hon kan komma på vid en separation.

– Din man/fru knäcker din självkänsla helt varpå du tvivlar på din förmåga inom alla områden.

Mitt förslag om din man/fru slår dig är att du börjar med att försöka se om du kan bygga något eget som inte är kontrollerat av din man/fru. Försök träffa vänner, gå någon utbildning och berätta inte allt du tänker och känner för din man/fru. Försök fundera, fast du får ångest av det hur du skulle kunna bo och vad du skulle kunna sysselsätta dig med utan din man/fru. Även om det känns som en omöjlighet är det bra att tänka i termer av olika alternativ. Det bidrar att inte all ångest och hjälplöshet ramlar över dig samtidigt. Din hjärna börjar i och med att du tänker på olika alternativ sortera tankar och känslor vilket på sikt kan leda till att en separation till slut inte känns som en omöjlighet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.